Nhập từ khóa: Chọn chuyên mục:
Câu hỏi theo mục:

Đăng Ký - Đăng Nhập Tài Khoản / Account Sign up - Sign in (6)Tìm Hồ Sơ Ứng Viên/ Resumer Viewing (4)Đăng Tin Tuyển Dụng/ Job Posting (9)
Quản Lý Tuyển Dụng (5)Thông Báo Hồ Sơ/ Resume Alert (0)Hỗ Trợ Kỹ Thuật (5)
Bài Kiểm Tra Sàng Lọc / Prescreening Test (3)  
 
5 câu hỏi xem nhiều nhất
 •  Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?/ How to change your password?
 •  Tại sao tôi không nhận được email từ VietnamWorks?
 •  Làm thế nào để đăng ký tài khoản trên VietnamWorks?
 •  Tôi quên mật khẩu, làm thế nào để lấy lại?
 •  Làm thế nào để tìm kiếm hồ sơ?/ How to search resume?
 • 5 câu hỏi mới nhất
 •  Làm thế nào để kích hoạt gói xem hồ sơ?/ Active the Resume Viewing Package
 •  Làm thế nào để tìm kiếm hồ sơ?/ How to search resume?
 •  Làm thế nào để xem lại lịch sử của các gói tìm kiếm hồ sơ?/ Check Resume Viewing History
 •  Làm thế nào để biết hồ sơ nào đã xem, đã lưu hoặc đã xem thông tin liên lạc?/ Recognize resume is viewed, bookmarked, or viewed contact information
 •  Làm thế nào để đăng tuyển dụng? (Đăng tuyển và đưa vào Danh sách chờ hoặc hiển thị lên trang web)/ How to post a job on VietnamWorks?
 •