[1500$~2000$] Senior .Net Developer - Global IT Company

[1500$~2000$] Senior .Net Developer - Global IT Company

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 73 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary + bonus, salary review once a year
Health care plan
Opportunity to work with/travel to global offices

Mô Tả Công Việc

- Implement requirements from team lead or manager
- Write design document and implementation document
- Fix bugs and implement change requests
- Optimize performance and enhance the scalability of systems
- Collaborate and work with other team members
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- With good English written and verbal communication skills
- Bachelor Degree in Computer Science/Information Technology or equivalent
- Solid understanding of Object Oriented Programming and .NET (C#)
- Familiar with Visual Studio and other Microsoft suites
- 3+ years experiences in .NET (C#) application development and ASP.NET/ASP.NET MVC
- Experienced in writing SQL queries and PowerShell scripts
- Experienced in HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
- Sense of responsibility, team spirit and resilience
- Experienced in React is a plus
- Experienced in .NET Core/ASP.NET Core/Entity Framework Core is a plus
- Familiar with Cloud Service like Azure/Office365 is a plus
- Experienced in CI/CD, Docker is a plus

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam

We are the Global technology company and software innovator headquartered in the United States.

Xem toàn bộ thông tin công ty
HCMC
10-24 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.