[1500$ ~2000$] Senior QA Engineer (Manual/ Automation)

[1500$ ~2000$] Senior QA Engineer (Manual/ Automation)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 105 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Global working environment
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
13th salary bonus + performance bonus

Mô Tả Công Việc

- Write test plans for modules/features
- Design and write test cases based on function requirements
- Deploy testing environments
- Execute tests, identify issues and analyze testing results
- Design and perform system testing (such as, performance, stress, or volume testing)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- With good English written and verbal communication skills
- Bachelor Degree in Computer Science/Information Technology or equivalent
- Ability to problem solving and troubleshooting skills
- Experienced in writing SQL queries and PowerShell scripts
- Familiar with software lifecycle and testing concepts
- Sense of responsibility, team spirit and resilience
- Familiar with Active Directory and Network related knowledge is a plus
- Familiar with Microsoft SharePoint, SQL Server is a plus
- Coding experience in HTML, JavaScript, Python is a plus

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam
HCMC
25-99 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.