3D Artist (Unreal Engine)

3D Artist (Unreal Engine)

Job Locations: Ho Chi Minh
Login to view salary 287 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Creatory L&D Activities (Facebook Insights, Youtube Insights, Advanced Editing,...)
Creatory Awards (Employee of the month, Team of the quarter, Long Term Contribution
Creatory Entertainment Activities (Happy Hour, Food Day, Team Bonding, Culture Squat, Club Night ..)

Job Description

A, GENERAL DESCRIPTION / MÔ TẢ CHUNG
As an Innovation team, we are looking for people who DO NOT LIMIT themselves to ONLY ONE JOB ROLE and who ARE WILLING TO TRY, FAIL AND TRY DIFFERENT APPROACH until SUCCESS. Although we consider candidates' knowledge, skills, and experience when we recruit candidates, we encourage and support them to explore more work, knowledge, and skills during their time working with us./ Là một Team Đổi Mới, chúng tôi đang tìm kiếm những thành viên KHÔNG GIỚI HẠN BẢN THÂN Ở MỘT VAI TRÒ CÔNG VIỆC mà SẴN SÀNG THỬ THẤT BẠI THỬ CÁC CÁCH TIẾP CẬN KHÁC NHAU cho đến khi THÀNH CÔNG. Mặc dù chúng tôi xem xét kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên khi tuyển dụng, nhưng chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ họ khám phá thêm công việc, kiến thức và kỹ năng trong thời gian làm việc với chúng tôi.

We find an All-round Unreal Engine Developer who will be in charge of designing 3D environments for production and controlling VFX production with UE. The technician should be able to design 3D models or backgrounds in UE and you will bring those skills and knowledge over to real-time VFX production / Chúng tôi đang tìm kiếm một Họa sĩ 3D toàn diện, người sẽ phụ trách thiết kế môi trường 3D để sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất VFX với Unreal Engine. Họa sĩ phải có khả năng thiết kế các nhân vật hoặc bối cảnh 3D trong Unreal Engine và bạn sẽ mang những kỹ năng và kiến thức đó vào sản xuất VFX theo thời gian thực

B, MAIN WORK SECTOR / NGÀNH CÔNG VIỆC CHÍNH
- 3D model design & animation with Metahuman and Motion capture / Thiết kế mô hình 3D & tạo hoạt ảnh với Metahuman và Chụp chuyển động.
- Make 3D environment with Unreal Engine, Quixel / Tạo môi trường 3D với Unreal Engine, Quixel
- Video shooting, lighting sets, exporting on Unreal Engine / Quay video, cài đặt ánh sáng và xuất trên Unreal Engine
- Hi-tech production equipment control and management / Kiểm soát và quản lý thiết bị sản xuất công nghệ cao
- InCamera VFX & Ndisplay
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Knowledge of animation fundamentals, animation blending, and graphic editors / Có kiến thức về các nguyên tắc cơ bản về hoạt ảnh, pha trộn hoạt ảnh và trình chỉnh sửa đồ họa
- Knowledge of lighting fundamentals / Có kiến thức về các nguyên tắc cơ bản về ánh sáng khi tạo môi trường
- Experience in using Unreal Engine 4 / Có kinh nghiệm sử dụng UE4
- Knowledge of camera lensing, composition, and movement / Kiến thức về ống kính máy ảnh, bố cục và chuyển động trong sản xuất ảo
- Knowledge of Virtual Camera operation / Kiến thức về vận hành camera ảo

Job Locations

77 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4

ABOUT CREATORY & WHAT WE DO

Founded in 2015, CREATORY - “Create a Story” - is an Influencer-management company that nurtures & supports individual talents to become the influencers that can impact millions of young generations. Our business includes Talent Management, PR / Influencer Marketing, Contents Production, Contents Distribution

CREATORY's purpose (MTP) is "to Bring Joy to billions of young generations by Enabling everyone's Talents" with vision to influence young generations'​ consciousness to higher-level by conveying inspiring messages & information through easily-consumed video content. Besides, we expect that can make the creative industry more transparent and by doing so, help creative people & companies grow and become more successful at what they do.

Our platform has a wide portfolio of influencers that are categorized into main fields such as gaming, lifestyle, edutainment, etc. Some of our most popular content creators are influential and inspiring positive living to the community, including MisThy, Woossi, Oops Banana, Di Di, Linh Ngoc Dam, Vannie, Rip113, Cuong Kido, Long.C, etc.

People love our Creators and our contents because those are created within our unique company culture and working environment. This is the number one priority of our business strategies. We provide very unique opportunities not only for professional development but also for personal development. We believe that our culture and soul will grow with us, this will be the key factors that help us achieve our goals together.

Read full company information
77 Doan Nhu Hai Street, Ward 12, District 4, HCMC
100-499 staffs
HR Branding Team
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.