3D Designer

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 9 ngày
394 lượt xem
Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh

Mô tả công việc

Job Purpose:

• Create 3D Renderings according to customer requirements at design, tech pack, colour and salesman sample stages to support the product development process.

• Providing 3D design simulation as realistic as possible, to showcase design intent & construction details of a product as an aesthetic representation/substitute to an actual sample.


Key Roles and Responsibilities(Key Accountabilities)

1. Coordinate/communicate with cross functional teams to align on deadlines for the expected projects & receiving complete 3D package for commencement of 3D rendering;

2. Scan and process fabric repeat to prepare for 3D rendering;

3. Complete 3D rendering required by customers to given deadlines & submit for feedback;

4. Make updates to 3D renderings based on customer feedback;

5. Finish tasks assigned by supervisors on assigned projects;

6. Continuously improve 3D rendering skills as technology develops to enhance self and team skills;


Key Results/Key Performance Indicators(KPIs):

1. Be able to independently complete 3D rendering to customer requirements.

2. To meet customer 3D requirements with minimal modifications

Yêu cầu công việc

JOB REQUIREMENTS

a) Education & Qualification Requirements

University Degree in Design or 3D Proficiency Certificates

b) Experience Requirements

A minimum of Ai/Photoshop skills and basic 3D rendering skills will be preferred.

c) Technical competency Requirements

1. Have an understanding of knowledge on intimates’ construction process;

2. To be proficient in CLO 3D software to complete 3D rendering of intimates;

3. Be familiar with MS Office software, such as excel, word, outlook etc;

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

13th salary

Xe đưa đón

Company van to staff (Ha Noi, Bac Ninh, Bac Giang -Factory)

Căn-tin

Lunch
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

23/04/2024

Nhân viên

Dệt May/Da Giày > Phát Triển Sản Phẩm May Mặc

3D Rendering, 3D Design, Garment Technical Design, CLO 3D, Thiết Kế 3D

Sản xuất

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Hà Nội, Vietnam

TP BẮc Ninh

Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Crystal Martin (Vietnam) Company Limited

Quang Chau industrial zone, Viet Yen, Bac Giang

(Xem bản đồ)
5.000-9.999 nhân viên
HRD

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết