Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Account Manager

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp 111A Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP.HCM

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh


178 lượt xem
Đăng tuyển 4 ngày trước

các phúc lợi dành cho bạn

High opportunities of professional career path development and promotion
Annual trip, team building activities
Training: Language training, soft skills and technical skills training.

Bạn Nên Có Kỹ Năng

Branding
Social Marketing
Digital Agency

Bạn Sẽ Làm Gì

_ Cooperating with team members to provide reports to Managing Editor.
_ Establish an internal communications strategy in conjunction, ensure organisational initiatives and projects are successfully communicated to team members and stakeholders.
_ Plan, edit and write content for a variety of internal communications mediums, such as a staff intranet, monthly magazine or regular email bulletin. You may also be required to work on the layout of content.
_ Keep clients abreast of progress and answer their questions.
_ Storyboard or translate ideas to the creative team.
_ Manage an internal communications officer or whole team.
_ Deliver presentations at organisational events.
_ Ensure internal communication messages are consistent with external communication messages.
_ Respond to feedback from clients and adjust communications content accordingly.
_ Handle the internal communication response to crisis situations which affect organisational perception and reputation.

Chuyên Môn Của Bạn

_ Minimum 2 years experiences with same position, worked at digital agency is a plus
_ Excellent in digital, specify in Social Marketing - Branding, strategy, planning skills
_ Knowledge and response client's requirement for our potential consumers, transfer KPIs.
_ Good at leadership and teamworking.
_ Good at communication, creative.

Về Công Ty Chúng Tôi

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp 111A Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP.HCM

Qui mô công ty: 10-24

Hoạt động tư vấn quản lý - Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Việc làm khác từ Công ty này

Công việc tương tự

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính.

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính.

Không cần thi tuyển đầu vào.

Học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Học tại Hà Nội.