Account ManagerUrgent job

Thương lượng 338 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive, will be based on performance
Health insurance
Annual company trip, office common activities

Mô Tả Công Việc

JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Serve as the liaison between clients and internal teams. Core priority is addressing client needs and concerns as quickly and effectively as possible to develop and maintain strong relationships.
Đóng vai trò là người liên lạc giữa khách hàng và các nhóm nội bộ. Ưu tiên cốt lõi là giải quyết các nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất để có thể phát triển và duy trì các mối quan hệ bền chặt.

1. Client Service / Chăm sóc khách hàng:
- Act as the main point of contact in all matters relating to client concerns and needs.
Đóng vai trò là đầu mối liên lạc chính trong tất cả các vấn đề liên quan đến mối quan tâm và nhu cầu của khách hàng.

- Build and strengthen client relationships to achieve long-term partnerships.
Xây dựng và củng cố mối quan hệ khách hàng để đạt được quan hệ đối tác lâu dài

- Maintain accurate client records, keeping track of any contract updates and renewals.
Duy trì hồ sơ khách hàng chính xác, theo dõi mọi cập nhật và gia hạn hợp đồng.

- Stay on top of accounts, making sure client receiving services that are within their budget and meeting their needs.
Luôn duy trì kiểm soát công việc, đảm bảo khách hàng nhận được các dịch vụ nằm trong ngân sách của họ và đáp ứng nhu cầu của họ.

2. Project Running/ Quản lý dự án:
- Follow bidding process with internal teams.
Thực hiện theo quy trình đặt giá thầu với các nhóm nội bộ.

- Provide ideas and execution solutions based on client understanding and expertise.
Cung cấp ý tưởng và giải pháp thực hiện dựa trên sự hiểu biết và chuyên môn của khách hàng.

- Create cost estimation and ensure within client budget.
Quản lý chi phí và đảm bảo trong phạm vi ngân sách của khách hàng.

- Manage and oversee project running including problem-solving, directing set-up, communicating with operation staff, and organizing vendors.
Quản lý và giám sát hoạt động của dự án bao gồm giải quyết vấn đề, quản lý đối tác vận hành, giao tiếp với nhân viên vận hành và các nhà cung cấp.

- Evaluate project success and submit reports.
Đánh giá thành công của dự án và gửi báo cáo.

3. Leadership/ Lãnh đạo:
- Assign and manage workload of staff to ensure the project timeline.
Phân công và quản lý khối lượng công việc của nhân viên để đảm bảo tiến độ dự án.

- Ensure project quality as of client's expectation.
Đảm bảo chất lượng dự án như mong đợi của khách hàng.

- Provide assistance and training to your staffs for their career development.
Cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho nhân viên của bạn để phát triển sự nghiệp của họ.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

REQUIREMENTS/YÊU CẦU
- Enthusiasm for event/activation job.
Nhiệt tình với công việc liên quan đến sự kiện / kích hoạt thương hiệu

- Fluency in English, both written and verbal.
Thông thạo tiếng Anh, cả bằng văn bản và bằng lời nói

- Good communication skills/presentation skill.
Kỹ năng thuyết trình tốt

- Competence in Microsoft Powerpoint/Apple Keynote/ Google Slides, or any equivalent presentation software
Thành thạo Microsoft Powerpoint/Apple Keynote/Google Slides hoặc bất kỳ phần mềm thuyết trình tương đương nào

- Time management.
Quản lý thời gian và tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn hoàn thành công việc.

- Being ambitious, with the ability to withstand work pressure.
Có tham vọng, với khả năng chịu được áp lực công việc.

- 3-5 years of relevant experience is required.
Yêu cầu 3-5 năm kinh nghiệm liên quan

BENEFITS/ PHÚC LỢI
- Salary: USD1200++/ month based on experience and capacity.
Mức lương: USD1200++/ tháng dựa trên kinh nghiệm và năng lực.

- Bonus: 13th month salary and annual performance bonus following company policy.
Thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thành tích hàng năm theo chính sách của công ty.

- Social and health insurance under Vietnam law.
Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Others: Birthday gifts, New Year's lucky money, annual company trip, annual health check, holiday allowance on April 30; September 2 and Western New Year for 30/4 and 2/9 Public holidays.
Các khoản khác: Qùa tặng Sinh Nhật, lì xì đầu năm, chuyến du lịch của công ty hàng năm trong hoặc ngoài nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trợ cấp lễ 30/4; 2/9 và Tết Tây.

GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG
⁃ Working Hour: Flexible from Monday to Friday.
Morning: 09:00 am – 12: 30, Afternoon: 14:00 pm – 18:30 pm.
Giờ làm việc: Linh hoạt từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Sáng: 09h00 - 12h30, Chiều: 14h00 - 18h30.

⁃ Office address: 53/16 Hoang Dieu Street, Ward 10, Phu Nhuan District, HCMC.
Địa chỉ văn phòng: 53/16 Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

⁃ Qualified candidates will be contacted for interview within 07 days since application submission.
Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được liên hệ phỏng vấn trong vòng 07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Địa Điểm Làm Việc

53/16 Hoang Dieu Street, Ward 10, Phu Nhuan District, HCMC

ABOUT ELYX

Elyx Communications JSC is a service company specializing in areas of event, and activation..., with a wide range of clients of multi-national companies in Viet Nam.
Là công ty dịch vụ chuyên về các lĩnh vực tổ chức sự kiện, kích hoạt ...,
với nhiều khách hàng là các công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

As the company is growing, we are now looking for potential candidates with the details as followed:
Khi công ty đang phát triển, chúng tôi hiện đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng với các thông tin chi tiết như sau:

Xem toàn bộ thông tin công ty
53/16 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
25-99 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)