Account Receivable & Treasury Accountant - Kế Toán Thanh Toán

Account Receivable & Treasury Accountant - Kế Toán Thanh Toán

Địa Điểm Làm Việc: Long An
Thương lượng 120 lượt xem - Hết hạn trong 29 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

• Yearly Bonus based on the financial performance of the company
. • Yearly Company Trip
Shuttle will be provided daily from HCM

Mô Tả Công Việc

*Key Result Areas (Phạm vi công việc chính):

a. Sales & Account Receivables: (30%). [Kế Toán Bán Hàng & Nợ phải thu (30%).
b. Treasury, cash flow & payment (50%) [Ngân sách, dòng tiền và thanh toán (50%)].
c. Reports, analysis & risk control (10%) [Báo cáo, phân tích & kiểm soát rủi ro (10%)].
d. Accounting data saving; accounting document filing and other tasks (10%) [(Lưu trữ dữ liệu, hồ sơ kế toán và một số công việc khác 10%])

*Detail of works (Chi tiết công việc):
a. Sales & Account Receivables: (30%). [Kế Toán Bán Hàng & Nợ phải thu (30%)].
- Issues invoices for scrap sales on time & correct. Then booking sales accurately.
[Phát hành hóa đơn điện tử chính xác và đúng hạn. Sau đó nhập doang thu bán hàng chính xác].
- Issues exporting invoices (or supervise Logistic team on issues invoices for exporting) on time, accurately and in full.
[Xuất hóa đơn xuất khẩu kịp thời, chính xác, đầy đủ].
- Accurately update, reconcile and reports on monthly sales revenue in full detail with required templates. (All FGs, Scrap & Other Sales).
[Cập nhật & đối chiều kịp thời, chính xác và ra báo cáo hàng tháng về doanh thu theo yêu cầu quản lý (tất cả mọi loại doanh thu)].
- Prepare monthly OUTPUT VAT reports & Support CA & Cost Accountant on reply the Tax Authority on input VAT when claim for refund VAT.
[Lập bảng kê thuế GTGT đầu ra hàng tháng và hỗ trợ KTT & KTQT trong việc hoàn thuế GTGT].
- Working with independent Auditors for yearend auditing on sales revenue & Output VAT.
[Làm việc với kiểm toán BCTC hàng năm về doanh thu và Thuế GTGT đầu ra].

b. Treasury, cash flow & payment (50%) [Ngân sách, dòng tiền và thanh toán (50%)].
- Reconcile the monthly balance of all trade AR balance & non-trade AR balance on time & accurate.
[Kiểm tra, đối chiếu số dư Nợ phải trả hàng tháng & các khoản phải trả phi thương mại kịp thời, chính xác].
- Calculate, control & update the internal long-term loan; internal machinery lease every month as well as booking into accounting software accurately. Send the correct value of payment to CCA for FCWT.
[Tính, kiểm soát & cập nhật về vay vốn dài hạn từ Cty mẹ; thuê máy móc từ Cty mẹ hàng tháng & nhập chi phí lãi vay, chi phí thuê hàng tháng vào PM kế toán kịp thời & chính xác. Cung cấp số tiền thanh toán cho Cty mẹ cho KTT & KT chi phí để kê khai thuế nhà thầu].
- Contact and work with the partners, the customers on AR balance, letter of reconcilement, confirmation of payment, net-off agreement. Prepare & send these papers when need.
[Liên hệ và làm việc với đối tác, khách hàng về Nợ phài thu, lập thư đối chiếu, thư cấn trừ công nợ, thư phạt khách hàng, … để gửi khách hàng nếu cần].
- Update & prepare the weekly, monthly cashflow forecast on time & accurate.
[Cập nhật và lập kế hoạch dòng tiền hàng tuần, hàng tháng chính xác và đúng hạn].
- Prepare & upload weekly payment on internet banking system (HSBCnet) accurately & in time; work with the bank for all matter on payment.
[Lập & cập nhật tiết thanh toán từng tuần lên hệ thống ngân hàng điện tử (HSBCnet) kịp thời, chính xác và thông tin đến đúng đối tượng kịp thời].
- Communicate effectively with the senior managemental people (Mr Jorg) from Group company to make sure the cashflow & payment are smooth & trustworthy.
[Giao tiếp hiệu quả với quản lý thanh toán toàn cầu (Mr Jorg), xây dựng và đảm bảo sự tín nhiệm về dòng tiền và thanh toán với Người quản lý].

c. Reports, analysis & risk control (10%) [Báo cáo, phân tích & kiểm soát rủi ro (10%)].
- Control & report on electronic invoicing system.
[Quản lý và báo cáo về hệ thống hóa đơn điện tử].
- Join the month end stock count or Ad hoc stock count as per require from the company.
[Tham gia việc kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng hoặc kiểm kê bất thường

d. Accounting data saving & accounting document filing (10%) [Lưu trữ dữ liệu và chứng từ kế toán (10%)]
- Saving all accounting data, information of the allocated works on the hard drive of server in right way as per company IT rules & require from the direct supervisors.
(Lưu trữ toàn bộ dữ liệu kế toán đang làm việc trên máy chủ của CTY theo quy định của IT).
- Filing all originals accounting documents to the files in right way and right time accordingly to the regulation on filing form Head of Accounting.
(Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Kế Toán trưởng).
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*Require on functional knowledge, skills & experience (Yêu cầu kiến thức chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm):

a. Knowledge and Experience: (Về kiến thức và kinh nghiệm).
- BA in Accounting /Auditing/Finance/ Corporate Finance/Banking/Economics (graduate from EUH is an big advantage)
Tốt nghiệp đại học tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế (Tốt nghiệp đại học Kinh Tế TPHCM là một lợi thế lớn).
- At least 3 years working in finance & accounting field, in which at least full 2 consecutive years working as AP accountant; Payment accountant. (Experience in foreign manufacturing company is a big advantage).
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó 2 năm liên tục làm kế toán kho hoặc kế toán nợ phải trả & kế toán thanh toán. (Kinh nghiệm làm trong Cty sản xuất nước ngoài là một lợi thế lớn).
- Having experience with accounting software (Having experience with ERP system is a big advantage).
Có kinh nghiệm phần mềm kế toán (Có kinh nghiệm phần mềm QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC TOÀN DOANH NGHỆP [ERP] là một lợi thế lớn)
- Having knowhow on controlling & checking local purchasing document; oversea purchasing (importing). [Có kiến thức về kiểm tra và kiểm soát hồ sơ mua hàng trong nước, mua hàng nước ngoài].
- Having acknowledgement on Incoterms; UCP500; regulation from Vietnam State Bank on payment. [Có kiến thức về thực hành Incoterms; UCP500; quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam về thanh toán ngoại thương].
- Having experience with Internet banking system of international Bank is an advantage. [Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống thanh toán điện tử, nhất là của các NH quốc tế, là một lợi thế].

b. Skills:
- Goods in office computer skills, especially in excel (can do power query & power BI is a big advantage).
Giỏi về tin học văn phòng, đặc biệt là excel (Biết về Power Query & Power BI là một lợi thế lớn).
- Fair in English (Can communicate).
Biết tiếng anh (giao tiếp đơn giản được)
- Good on logical mind & problem solving.
Có đầu óc lý luận logic & biết cách giải quyết vấn đề.
- Numeric sense & skill of analysis figures.
Có cảm quan số học & biết phân tích số liệu.

*Salary Offer (Mức lương):
FROM VND 18,000,000 TO VND 24,000,000 Gross (USD 800 to 1,000 gross)

*Working Time (Thời gian làm việc): 44 hours per week as per company policy. (24 days / month)

*Working Place (Nơi làm việc): Lot F4-1 & F4-2, Road 13, Thuan Dao IP, Long Dinh Commune, Can Duoc District, Long An.

Địa Điểm Làm Việc

Lot F4-1 / Lot F4-2, Road 13, Thuan Dao Industrial Park Expansion Phase, Long Dinh Commune, Can Duoc

About us:
Quickpack Vietnam Co. Ltd. is an independent member of the Quickpack group, which is headquartered in Germany and is a specialist in the supply of a wide range of household and hygiene products. As a member of the Quickpack Group we are producing HDPE garbage bags in our factory in the near of Ben Luc, which we export to our parent company.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot F4-1 / Lot F4-2, Road 13, Thuan Dao Industrial Park Expansion Phase, Long Dinh Commune, Can Duoc District, Long an Province, Vietnam
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)