Accountant / Kế Toán Viên

Login to view salary 1080 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Attractive salary and bonus
Insurance according to policy
Friendly working environment

Job Description

1. Cash in hand: Manage, prepare document and record all transaction relating to cash
Tiền mặt: Quản lý, chuẩn bị chứng từ và ghi nhận tất cả các giao dịch liên quan đến tiền mặt
2. Cash in bank: Work directly with the bank, collect document, arrange bank transaction according to the company’s regulation and Vietnamese law
Tiền gửi ngân hàng: Làm việc trực tiếp với ngân hàng, sắp xếp chứng từ ngân hàng theo quy định của công ty và luật Việt Nam
3. Inventory: Making internal report, support to control material, and periodically inventory goods.
Làm báo cáo nội bộ, hỗ trợ kiểm soát nguyên vật liệu và thực hiện kiểm kê hàng hóa theo định kỳ.
4. Fixed asset: Prepare full document for record fixed asset, record it and calculate depreciation asset
Tài sản cố định: Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ cho việc ghi nhận tài sản cố định, ghi nhận và tính toán chi phí khấu hao

5. Other tasks assigned by Chief Accountant and Director
Thực hiện các công việc khác theo sự phận công của Kế toán trưởng và Giám Đốc.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm tại công ty sản xuất;
Minimum 1 years relating experience in similar position, experience working at production company would be preferable.
• Trình độ học vấn : Đại học / Education: University graduation
• Khả năng sử dụng tiếng Anh: Trung bình (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)
English skills: Medium (listening, speaking, reading and writing)
Kiến thức về vi tinh: Thành thạo phần mềm Excel và phần mềm kế toán, ưu tiên ứng viên đã sử dụng phần mềm Bravo / Proficiency in Excel software, experience of use Bravo software would be preferable.
• Có trách nhiệm với tinh thần hợp tác, khả năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm tốt.
Responsible with excellent cooperative and team work spirit and communication skills
• Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, chăm chỉ và dễ thích nghi với môi trường làm việc mới/ Ready to learn, hardworking, willing to challenge yourself

Job Locations

Hai Phong, Vietnam

Factory D1, Land plot No. IL08~IL10 & IL18~IL20, VSIP Haiphong Township, Industrial and Service Park, Thuy Nguyen Dist., Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone, Hai Phong
Instanta is one of the leading suppliers of instant coffee private label in Europe. Four years ago we have opened our second base in Vietnam, Hai Phong. We are seeking the candidates who will support the activities of our Accounting department.

Read full company information
Factory D1, Land plot No. IL08~IL10 & IL18~IL20, VSIP Haiphong Township, Industrial and Service Park, Thuy Nguyen Dist., Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone, Hai Phong
25-99 staffs
GA-HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam