Accountant Receivable

Login to view salary 394 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

13th & KPI Bonus
Health Care Insurance
Grow as Grove Growth

Job Description

Manage and controls all activities in account receivable function

- Ensure billing process follows company regulations

- Ensure revenue recording correctly

- Clearing and posting of customer payments ensure all bank receipt are booked appropriately.

- Regular reconciliation of receivables accounts with customers

- Issue VAT invoices, send account statement to customers, follow up the overdue debts

- Corporate with other department (MKT team, PMO team, …) to reconcile the revenue of customers

- Reconcile bank/cash receipt for stores and other companies in Grove group.

- In charge of daily revenue from Stores: check report, record revenue & issue invoice.

- Check invoices and report output VAT monthly and quarterly

- Report on Aged Receivables plus other ad hoc reporting where applicable

- Participate stock-take according to company regulations.

- Other tasks assign by CFO and chief accountant.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

-Holding bachelor degree in Financial, Accounting, Banking or related major

- Have 3 years experience in Accounting Receivable

- Familiar with ERP, SAP System is a big plus

- Well-organized, honesty and highly committed

- Have analytical skills and attentive to details

- Good interpersonal and communication skills

- Having the ability to work under high pressure.

Job Locations

129 Pasteur St, W. Vo Thi Sau, D.3

What everyone calls the place to be, Once you stay there, you will never want to leave

CÂU CHUYỆN CỦA GROVE
· Ý nghĩa chính của "grove" là một nhóm cây mọc gần nhau, thường không có nhiều bụi rậm hoặc cây khác bên dưới. Grove là một từ cổ trong tiếng Anh, với các ghi chép về việc sử dụng từ này có niên đại cách đây khoảng 1.000 năm, mặc dù nguồn gốc thực sự của từ này vẫn chưa được biết. Nói một cách ngắn gọn, grove là nơi đặc biệt mà mỗi người chúng ta cảm thấy thuộc về với cảm nhận đầy đủ về tính cộng đồng, chăm sóc và gắn kết. Đó là những gì chúng tôi hướng đến với tư cách là một doanh nghiệp và là một đội ngũ làm việc vì mục tiêu tốt đẹp
· Chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời riêng biệt để làm hài lòng khách hàng. Grove tập trung vào dịch vụ khách hàng xuất sắc, cung cấp các sản phẩm tốt cho sức khoẻ với chất lượng cao, chủng loại đa dạng và độc đáo cùng đội ngũ làm việc hiệu suất cao
· Trên chặng đường phát triển của mình, chúng tôi mong muốn cùng các đối tác phát triển vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.
· Grove truyền cảm hứng cho nhân viên để họ phục vụ, làm việc và sống cùng các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi gắn kết với cộng đồng để lan tỏa những giá trị này như một phong cách sống tốt đẹp.
#Grove #Grovecareers #Grovecommunity

Read full company information
129 Pasteur, W. Vo Thi Sau, D.3, HCMC
100-499 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.