Accountant Specialist

Login to view salary 291 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment

Job Description

- Reconcile the cash of investor for trading activities daily
- Join in the project of setting the securities trading system
- Supervise the work of trading accountant
- Process borrowing and work with bank for credit lines
- Prepare the Petty Cash, Bank transfer and Journal Voucher to accounting system daily
- Make weekly report on deposit to investors of the whole company and send it to the management agency;
- Monthly prepare the VAT, PIT and FCT report
- Monthly, quarterly prepare a report on the financial safety ratio, a part of the separate financial statements, the management reports as requirement from General accountant
- Closing the accounts of the separate financial statements as assigned by the General Accountant;
- Provide data for internal control, internal audit, independent audit;
- Other daily works according to the work assignment of General Accountant and Chief Accountant.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

a. Qualification: Graduated from University of Economic or National University, majoring in accounting and auditing
b. Certificate (if any): Studying ACCA is an advantage
c. Experience: At least 03 years of experience in an equivalent position in the securities industry.
d. Soft skills:
- Proficient in accounting software Bravo, Misa, Fast and trading system
- Job management and coordination skills;
- Logical thinking skills;
- Communication, negotiation and situation handling skills;
- Honest, careful, highly responsible for the job;

Job Locations

Centec Tower, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công ty chứng khoán Shinhan Việt Nam thuộc công ty Đầu tư Shinhan tại Hàn Quốc – một nhánh của tập đoàn Tài chính Shinhan, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc.

Tầm nhìn công ty chứng khoán Shinhan Việt Nam nằm trong top 3 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam đến năm 2025.

Sứ mệnh
- Tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng và đối tác trên cơ sở quản lý tốt rủi ro.
- Đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam theo xu hướng phát triển bền vững và minh bạch.
- Ngôi nhà chung thứ hai của toàn thể nhân viên.

Website: https://shinhansec.com.vn/

Read full company information
Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
25-99 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam