Accountant (Van Binh - Thuong Tin- Ha Noi ; Salary Range: 12Net)

Accountant (Van Binh - Thuong Tin- Ha Noi ; Salary Range: 12Net)

Thương lượng 526 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Công ty đóng full BHXH, BHYT, BHTN 32% sau thời gian thử việc
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp
Phụ cấp cơm trưa, BHXH, BHTN, BHYT

Mô Tả Công Việc

* Quantity (1):
Ha Noi: 1

* Địa điểm làm việc :
- Kho Hà Nội: Xóm 5 Văn Hội, Xã văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội.

* Job Description/ Mô tả công việc
• Perform day to day processing of accounting transactions ensure that Accounts Receivable and payable (A/R-A/P) is maintained in an efficient, up-to-date and accurate manner./ Thực hiện xử lý các giao dịch kế toán hằng ngày đảm bảo rằng các khoản phải thu và phải trả được dảm bảo một cách hiệu quả, cập nhật theo từng thời gian phát sinh và chính xác.
• Conduct daily processing of receipts, post and reconcile customer payment to GL, including daily petty cash batches, reverse customer advance deposit./ Tiến hành xử lý hàng ngày các khoản thu-phải trả, xác nhận và đối chiếu các khoản thanh toán cho hệ thống chứng từ ghi sổ, bao gồm quỹ tiền thanh toán hàng ngày, hoàn trả tiền gửi tạm ứng của khách hàng.
• Work closely with sales/vendors and service personnel pertaining to the credit control function. Monitor credit control and monthly debt collection performance./ Làm việc chặt chẽ với nhân viên bán hàng / nhà cung cấp và nhân viên dịch vụ liên quan đến chức năng kiểm soát hạn mức. Giám sát kiểm soát nợ phải trả/ phải thu và hiệu suất thu hồi nợ hàng tháng.
• Assist in collection from the customer and attend to customer’s inquiries in respect to outstanding balances owing to us./ Hỗ trợ thu thập từ khách hàng và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến số dư chưa thanh toán.
• Back up file accounting documents (hard & soft copies) following local tax requirements and head quarter, including legibility of tax invoice, contracts./ Sao lưu hồ sơ tài liệu kế toán (bản cứng và bản mềm) theo các yêu cầu của luật thuế và hội sở, bao gồm những hóa đơn thuế, hợp đồng hợp pháp..
• Prepare the payment form, make the inventory/ petty cash report on daily, weekly and monthly to in line with BOM required and company policies./ chuẩn bị các chứng từ thanh toán, lập phiếu nhập xuất kho và báo cáo hàng tồn kho hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để phù hợp với yêu cầu của BOM và các chính sách của công ty.
• Follow and check employee advance and employee claims reimbursements to entry correct accounting accounts into software system./ Theo dõi và kiểm tra tiền tạm ứng và yêu cầu hoàn trả của nhân viên để nhập đúng tài khoản trên hệ thống phần mềm kế toán.
• Reconcile AR-AP balance to find out and solve any unreasonable balance/ Đối chiếu công nợ để tìm ra và giải pháp nếu có sự chêch lệch.

Co-operate with accounting team to support month end closings book and issue reports if any required./ Kết hợp với team kế toán để chốt làm báo cáo cuối tháng nếu có
Any other duties and responsibilities as assigned by the management./ Bất kỳ nhiệm vụ và trách nhiệm nào khác theo sự phân công của ban quản lý.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Graduated from University and above, specialist of Accounting./ Tốt nghiệp đại học hay trên đại học chuyên ngành kế toán
• Fluent in English/ tiếng anh thành thạo
• Proficiency with computers and computer programs, including Microsoft Word, Excel and Outlook./ kỹ năng máy tính, bao gồm phần mềm Microsoft office.
• Experience: working full-time as AP-AR accountant, tax reports system, accounting/ERP software,.. at least 3 years and above./ Làm giờ hành chánh, có kinh nghiệm trong công tác kế toán công nợ, am hiểu luật thuế, làm báo cáo thuế và sử dụng phần mềm kế toán.
• To keep an easygoing and friendly behavior with everyone, specialist with any customer/ be patient./ thân thiện, thoải mái hòa đồng với mọi người, nhất là với khách hàng, yêu cầu sự kiên nhẫn.
• Candidate near the company address is preferred./ Ưu tiên ứng viên ở gần địa chỉ công ty.

Địa Điểm Làm Việc

Bình Dương, Việt Nam
Hà Nội, Vietnam

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Chuyên ngành xuất nhập khẩu các loại dầu.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Bình Dương
10-24 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)