Accounting Assistant - Đi Làm Sau Tết

Accounting Assistant - Đi Làm Sau Tết

Địa Điểm Làm Việc: Quảng Nam
Thương lượng 61 lượt xem - Hết hạn trong 27 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

The wage agreements in interview.
Able to work in an active and professional working environment.
Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.

Mô Tả Công Việc

- Keying local purchase invoice/ Nhập phiếu mua hàng
- Update to Accounting system for all BD/BC, Printing PO & Liase with bank for all bank payment/ Cập nhật vào hệ thống kế toán các công việc liên quan đến giao dịch qua ngân hàng, in UNC, liên hệ ngân hàng trong quá trình thanh toán
- Keying Accounting system for services purchasing voucher like as meal,petrol,tel, internet, foods, beverage,../ Hạch toán kế toán các chứng từ mua dịch vụ như tiền cơm, tiền xăng, điện thoại, internet, đồ ăn thức uống, ….
- Keying Accounting system for tax, insurance…/ Hạch toán bút toán thanh toán thuế, bảo hiểm
- Weekly prepare the list supplier need to pay on week./ Chuẩn bị danh sách nhà cung cấp cần thanh toán hằng tuần
- Freight Analysis./ Phân tích chi phí vận chuyển
- Witness roster for Sell scrap, buy petrol-diesel./ Kiểm chứng việc bán rác, mua xăng-dầu
- Weekly stock take./ Kiểm kho hàng tuần
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1.Qualification/ Trình độ : Have accounting background./ Có chuyên môn kế toán.
2.Experience/ Kinh nghiệm: At least must got experience on payment accountant, bank./ Ít nhất phải có kinh nghiệm về kế toán thanh toán, ngân hàng

Địa Điểm Làm Việc

Quảng Nam, Vietnam

CCI Vietnam is a global multi-national company managed by Singapore management. Its operation is located at Chu Lai Open EZ, Nui Thanh, Quang Nam and engages in manufacturing of electronic components.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Bac Chu Lai Industrial Park, Tam Hiep Cummunity
1.000-4.999 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)