Accounts & HR Executive (Quản Lý Tài Khoản Và Nhân Sự)

Accounts & HR Executive (Quản Lý Tài Khoản Và Nhân Sự)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 307 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi

Mô Tả Công Việc

ACCOUNTS & HR EXECUTIVE
Job Description:
The Accounts & HR executive shall be responsible to manage the Accounts and HR functions of
the company. This is a permanent and full-time position with the company.

Responsibilities:
1) Handle accounts activities including:
• Accounts payable / receivable.
• General Ledger.
• Payroll preparation and submission for approval.
• Prepare customer statement of accounts and calling of trade debtors. (Update of debtors aging)
• Preparation of financial and management reports.
• Bank reconciliation.
• Quarterly GST submission.
• Prepare progress claims and tax invoices.
• Monthly account closing.
• Coordinate with HQ finance team and provide all relevant information.
2) Human Resources
• Liaise with recruitment agency.
• Recruitment and selection
• Payroll
• New employee onboarding & orientation
• Performance Management
• Employee Exit
• Employee Data Management (Personnel Data and leaves records)
• Employee Benefits Administration (Insurance, medical claims
• HR policies and procedures

***
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ NHÂN SỰ
Mô Tả Công Việc:
Quản lý Tài Khoản và Nhân Sự sẽ chịu tránh nhiệm quản lý bộ phân Tài Khoản và Nhân Sự của công ty. Đây là vị trí cố định và toàn thời gian.

Trách Nhiệm:
1) Xử lý các hoạt động tài khoản bao gồm:
• Các khoản phải thu / chi.
• Sổ Cái.
• Lập và trình duyệt bảng lương.
• Chuẩn bị sao kê tài khoản của khách hang và gọi cho các khách mua chịu. (Cập nhật ngày khoản nợ đáo hạn)
• Chuẩn bị báo cáo tài chính và quản lý.
• Đối chiếu ngân hàng.
• Nộp Thuế hàng hòa và dịch vụ hàng quý.
• Chuẩn bị báo cáo tiến độ và hóa đơn thuế.
• Đóng tài khoản hàng tháng.
• Phối hợp với nhóm tài chính của tổng công ty và cung cấp tất cả các thông tin liên quan.
2) Nguồn Nhân Lực
• Liên hệ với cơ quan tuyển dụng
• Tuyển dụng và tuyển chọn
• Lương bổng
• Hướng dẫn và giới thiệu nhân viên mới
• Quản lý hiệu suất
• Nhân viên thôi việc
• Quản lý dữ liệu nhân viên (Dữ liệu nhân sự và hồ sơ nghỉ việc)
• Quản lý phúc lợi nhân viên (Bảo hiểm, yêu cầu bảo hiểm y tế)
• Chính sách và thủ tục nhân sự
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirements:
• With Diploma/Degree in Finance/Accountancy/Banking or other equivalent
• At least 3-6 Year(s) of working experience in the related field is required for this position.
• Excellent Finance & Accounts Knowledge and Office management skills
• With relevant HR experience

Yêu cầu:
• Bằng Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toàn/Ngân hàng hoặc tương đương
• Cần có ít nhất 3-6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan cho vị trí này
• Kiến thức Tài chính & Kế toàn xuất sắc và kỹ năng quản lý văn phòng
• Có kinh nghiệm nhân sự liên quan

Địa Điểm Làm Việc

Sannam Building, 78 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

MEMIONTEC is a water treatment company with more than 30 years of experience in the field of water and wastewater management services, as well as a presence in Singapore, Indonesia, the PRC and now Vietnam.

We primarily use membrane, ion exchange, physical, chemical and biological processes and leverage our in-house fabrication and assembly capabilities to design and produce reliable, compact, cost-effective, innovative and space efficient water and wastewater treatment solutions.

In 2016, our Group participated in our first transfer-own-operate-transfer (TOOT) project through a joint operation arrangement with a Jakarta government-owned company, PT JUP. Through our subsidiary PT Memiontec Indonesia (PTMI), we took over, retrofitted and upgraded an existing water treatment plant located in Waduk Pluit, Jakarta.

Within the same year and also through PTMI, we embarked on our first build-own-operate-transfer (BOOT) project in a joint venture with PT JUP to develop and manage a bulk drinking water production unit at Hutan Kota, Jakarta, Indonesia. Our Group has since completed the construction of the water treatment plant before handing the project over in August 2019.

Being committed to quality customer service is fundamental to MEMIONTEC’s success. We aim to excel in offering our customers a truly customized solution that optimises resources and attains breakthrough performance with lower production cost. Our accumulated practical experience and technical knowledge enable us to provide our customers with one-stop tailored solutions for their unique needs and to meet the stringent requirements of the water industry.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Sannam Building, 78 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi
Ms Rose
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)