Agro Development Supervisor - Giám Sát Phát Triển Nông Học

Agro Development Supervisor - Giám Sát Phát Triển Nông Học

Địa Điểm Làm Việc: Gia Lai
$500 - $700 365 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary & Allowance
Premium healthcare for employee and dependents
Training & Company engagement

Mô Tả Công Việc

I. Mục tiêu công việc:
- Phát triển hệ thống nông hộ và vùng trồng để sản xuất khoai tây (giống và chế biến) phục vụ kế hoạch kinh doanh của công ty.
- Giám sát và tư vấn nông hộ từ trồng trọt đến sau thu hoạch đảm bảo khoai tây đạt chất lượng và năng suất theo yêu cầu của công ty.

II. Mô tả công việc:
1.Giám sát và phát triển hệ thống nông hộ:
a) Phát triển đủ số lượng nông hộ và diện tích vùng trồng theo kế hoạch của bộ phận.
b) Thông tin và khuyến khích nông hộ tham gia chương trình tập huấn của Pepsico.
c) Khảo sát, đánh giá theo phiếu khảo sát nông hộ (farmcard) và lựa chọn, thuyết phục các nông hộ đủ tiêu chuẩn hợp tác sản xuất khoai tây (giống và
chế biến) ký hợp đồng với Pepsico.
d) Huấn luyện và tư vấn về kỹ thuật canh tác khoai tây, quản lý đồng ruộng đảm bảo năng suất và chất lượng theo yêu cầu công ty.
e) Kiểm tra, giám sát nông hộ thực thi đúng quy trình sản xuất khoai tây của công ty để đảm bảo lượng khoai đạt chất lượng sau khi thu hoạch từ diện
tích hợp đồng được cung ứng cho Pepsico.
f) Báo cáo định kỳ về tình trạng đồng ruộng, sản lượng thu hoạch, diện tích bị hư hỏng……
g) Đánh giá nông hộ sau khi thu hoạch dựa theo tiêu chí có sẵn của phiếu đánh giá nông hộ (farmer evaluation system data).
h) Thực hiện các nghiên cứu đồng ruộng nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất..
i) Tuân thủ theo các quy trình (quy trình Agro, P2P…..) và những quy trình của công ty.
2. Xây dựng năng lực đội ngũ:
a) Tổ chức huấn luyện nhân viên về mặt kỹ thuật và quy trình công việc nhằm giúp nhân viên có thể đáp ứng được công việc một cách an toàn và hiệu
quả.
b) Xây dựng mục tiêu và đánh giá thành tích công việc theo quy trình PMP cho nhân viên
c) Đề xuất khen thưởng và kỷ luật nhân viên
d) Truyền đạt các chính sách, thông tin liên quan đến nhân viên trong bộ phận kịp thời.
e) Tham gia các cuộc họp định kỳ giữa các giám sát và tổ trưởng để thống nhất kế hoạch triển khai và cập nhật các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, kế
hoạch sản xuất và kết quả thực hiện công việc.
f) Quản lý và huấn luyện nhân viên thuê ngoài để thực thi việc phát triển diện tích và nông hộ tại địa bàn được giao.

III. Quy mô công việc:
- Số lượng nông hộ : 100 - 120
- Số lượng diện tích: 200 Ha
- Sản lượng: 5,000 tấn

IV. Các bên liên quan:
- Nội bộ: Bộ phận giống, Kế toán, Nhân sự, sản xuất, QC….
- Bên ngoài: nông dân, nhà cung cấp, nhà vận chuyển, chính quyền địa phương…
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Trồng trọt hoặc bảo vệ Thực vật; Sinh học chuyên ngành Sinh lý Thực vật.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về trồng trọt.
- Kỹ năng vi tính cơ bản (Word, Excel, Power Point)
- Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết.
- Kỹ năng giám sát và huấn luyện nhân viên.

Địa Điểm Làm Việc

Gia Lai, Việt Nam

PepsiCo is one of the world's leading foods and beverages companies whose products are enjoyed by consumers more than 1 billion times a day in more than 200 countries and territories. PepsiCo generated $70 billion in net revenue in 2020, driven by a complementary beverages and convenient foods portfolio that includes Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, and Soda Stream.
Guiding PepsiCo is our vision to Be the Global Leader in Beverages and Convenient Foods by Winning with PepsiCo Positive (Pep+). Pep+ is our strategic end-to-end transformation that puts sustainability at the center of how we will create value and growth by operating within planetary boundaries and inspiring positive change for planet and people.
With nearly 15 years of operation, PepsiCo Foods Vietnam is one of the leading food manufacturers with the main brand Lay’s and more than 1000 employees throughout the country. The vision that PepsiCo Foods Vietnam proposed is: “Become a leading company in the production of snacks”. We are incessantly seeking and creating positive financial outcome for our investors, development opportunities and many economic benefits to employees, business partners and the communities where we operate.
For more information, please visit the website: https://www.pepsico.com
-----------------------
PepsiCo là một trong những Công ty thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới với các dòng sản phẩm được người tiêu dùng thưởng thức hơn 1 tỷ lần mỗi ngày, tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2020, chúng tôi đã tạo ra 70 tỷ đô doanh thu ròng nhờ vào danh mục đồ uống bổ sung và thực phẩm tiện lợi bao gồm Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker và Soda Stream.
Định hướng cho PepsiCo là tầm nhìn trở thành Người dẫn đầu Toàn cầu về Đồ uống và Thực phẩm Tiện lợi bằng cách Chiến thắng với PepsiCo Tích cực (Pep+). Pep+ là sự chuyển đổi chiến lược từ đầu đến cuối của chúng tôi, lấy tính bền vững làm trung tâm để thúc đẩy sự tăng trưởng và tạo ra giá trị, bằng việc vận hành trong giới hạn hành tinh và truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực vì hành tinh và con người.
Với gần 15 năm hoạt động, PepsiCo Foods Việt Nam là một trong những nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu với thương hiệu chính là Lay’s và hơn 1000 nhân viên trên khắp cả nước. Tầm nhìn mà PepsiCo Foods Việt Nam đề ra là: “Trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất snacks”. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm và tạo ra các hiệu quả tài chính lành mạnh cho các nhà đầu tư, tạo cơ hội phát triển và đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho nhân viên, các đối tác kinh doanh và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.
Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo website: https://www.pepsico.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
No. 3-4-5 Lot CN2, Street No. 2, Song Than 3 IP, Thu Dau Mot City, Binh Duong
1.000-4.999 nhân viên
Ms. Vy
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)