[An Phú, Thủ Đức] Kế Toán Tổng Hợp/ General Accountant

[An Phú, Thủ Đức] Kế Toán Tổng Hợp/ General Accountant

$680 - $760 455 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month tet bonus or more
Health Care Plan
Training Opportunity

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các hoạt động kế toán hàng ngày, bao gồm nhưng không giới hạn/ Execute daily accounting activities, this includes, but is not limited to:

- Đặt lịch giao dịch chính xác và kịp thời, đồng thời thu thập và xử lý các tài liệu cơ bản./ Correct and timely booking of transactions, and collection and processing of underlying documentation.
- Hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, P&L, Lập kế hoạch tiền mặt,...)./ Support the Chief Accountant with the creation of financial reporting (Balance sheet, P&L, Cash planning,...).
- Nộp tài liệu cho các cơ quan chính phủ (thuế, ...)./ Submission of documents to government bodies (tax,...).
- Hỗ trợ Kế toán trưởng chuẩn bị các cuộc kiểm toán (nội bộ và bên ngoài, tự thực hiện, theo quy định của chính phủ,...)./ Support the Chief Accountant with the preparation of audits (internal and external, self-induced, government regulated,...).
- Chuẩn bị hoàn thuế VAT (làm việc với tổ chức nội bộ, cố vấn bên ngoài và cơ quan chính phủ)./ Preparation of VAT refund (working with internal organization, external advisors, and government bodies).
- Thanh toán cho nhà cung cấp, người bán./ Payments to creditors (AP).
- Thu tiền từ khách hàng, người mua./ Collection of payments from debtors (AR).
- Lên kế hoạch phân bổ chi phí./ Cost accounting activities.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán với ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoặc tốt nghiệp Cao đẳng với ít nhất 5 năm kinh nghiệm./ University degree in accounting with a minimum of 3 years of experience or an equivalent College degree with 5 years of relevant experience.
- Kế toán, tài chính, phân tích, phân tích tỷ lệ, phần mềm kế toán, Microsoft office./ Accounting, finance, analysis, ratio analysis, accounting software, Microsoft office.
- Chính xác và tuân thủ tiêu chuẩn, linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề thực tế./ Precise and inflexible on standards, yet flexible enough to solve practical problems.
- Tư duy tuân thủ, kịp thời, đúng giờ./ Compliance mindset, timely, punctual.
- Kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất liên quan đến việc tính giá thành theo định mức (bắt buộc)./ Experience in manufacturing environment regarding cost of goods sold and BOM (important)

Địa Điểm Làm Việc

22 Đường 24A, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

ABC Vietnam Ltd is specialized in die-casting, stamping & sheet metal fabrication. We produce die casting parts and (sheet)metal housings, enclosures, brackets and cabinets for the following industries: Electronics, Solar, Renewable energy, Agriculture. We don't produce our own product, but are a contract manufacturer. So we produce products based on the drawings which we get supplied from our customers. We focus on quantities from 500 till 50.000 pieces per order. Our clients are mainly based in America, Canada and Australia.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Floor 19th, Indochina Park Tower, No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam
25-99 nhân viên
HR Dept
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)