Android Developer

Đăng nhập để xem mức lương 636 lượt xem - Hết hạn trong 14 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary & incentive bonus
Training opportunities abroad
Global working environment

Mô Tả Công Việc

Trung tâm phát triển phần mềm LG (VC DCV) tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển và đảm bảo chất lượng cho nhiều sản phẩm của nghiệp vụ sản xuất linh kiện trên xe hơi.

Là thành viên của bộ phận phát triển phần mềm, bạn sẽ nghiên cứu và phát triển các ứng dụng thông tin giải trí trên ô tô, các hệ thống thông tin dẫn đường (AVN), hệ thống thông tin và cảnh báo về tình trạng xe (Cluster) và các hệ thống viễn thông (Telematics):

• Phát triển các sản phẩm automotive và các công nghệ liên quan (bao gồm các ứng dụng tương tác với người dùng (HMI Applications), các HMI frameworks, các phương thức giao tiếp giữa HMI framework và middleware phía dưới…);
• Đảm bảo phát triển phần mềm đúng hạn và đảm bảo chất lượng của sản phẩm;
• Báo cáo công việc với các cấp quản lý.

LG Electronics Development Center Vietnam (VC DCV), conduct core R&D activities, and various product reliability tests in support of our vehicle component business.

As member of Software Development team, you will be responsible for researching and developing applications for Car Infotainment, AVN (Audio Video Navigation) system, Cluster and Telematics as below:

• Develop automotive products and technologies (included HMI Applications, HMI frameworks, Protocols to interface with HMI framework and middleware …);
• Responsible for software delivery to head quarter;
• Generate reports, communicate with local managements and head quarter.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu chung:

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Điện, Điện tử viễn thông, Toán, Cơ tin và các ngành liên quan đến công nghệ thông tin và phần mềm;
• Yêu thích và có mục tiêu phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phần mềm nhúng.

Yêu cầu đối với các ứng viên có kinh nghiệm:

• Trên 3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ Java nền tảng Android;
• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống phần mềm lớn;

* Các ứng viên tài năng và có kinh nghiệm tốt sẽ được cân nhắc cho vị trí Senior hoặc Leader.

Yêu cầu với các ứng viên chưa có kinh nghiệm:

• Có kiến thức cơ bản về lập trình Java và có tư duy logic;
• Sẵn sàng học hỏi về Java, Android cho phần mềm nhúng.

Các ứng viên có một hoặc nhiều kỹ năng dưới đây sẽ là lợi thế:

• Lập trình đồ họa 3D, OpenGL/Open GL ES;
• Kỹ năng giao tiếp tốt bang tiếng Anh & tiếng Việt;
• Có khả năng thuyết trình tốt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General Requirement:

• Bachelor degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, Telecommunication Engineering, Mathematics, Mechanics and Informatics or equivalent;
• Strong motivation to develop career in embedded software field.

Requirement for experienced level:

• 3+ year software development experience in Java & Android programming
• Having good background in software development;

* High talented & experienced candidates will be considered for Senior/Leader positions.

Requirement for junior level:

• Has basic knowledge about Java programming and logical thinking;
• Willing to have training for Java, Android for Embedded.

These skills would be considered as an advantage but not the must:

• 3D graphic programming, OpenGL/Open GL ES;
• Good communication in English & Vietnamese;
• Ability to effectively present information to top management, public groups, and/or board of directors.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

LG Electronics is made up of five forward-looking business units – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solution and Vehicle Components.

With the advent of the Smart Car era, LG hopes to become an innovative partner in vehicle electrification through development of advanced technology components. Vehicle Component Company (VC) is developing a wide variety of highly competitive products. Our products include In Vehicle Infotainment system such as Telematics, AV Navigation, Display Audio, Integrated Display System, and Advanced Driver Assistant System (ADAS) called ‘intelligent safe’, and other convenient devices. Our company is also focusing on vehicle engineering, to include Powertrain, electronic vehicle Battery Packs, etc. and is providing them to major customers in the world-wide vehicle industry.

Our Vehicle Component Development Center in Vietnam established in May 2016 is located in the 34th floor, Keangnam Landmark 72 Tower, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Hanoi. We conduct core R&D activities, and various product reliability tests in support of our vehicle component business.

We offer an environment that enables colleagues to demonstrate their capabilities, focus on their work and create value.

At LG, you're encouraged to take a creative and individual approach to challenges with strong emphasis placed on performance and skill—and equal, merit-based opportunities across the board. We want our colleagues to grow with our global business. That's why we deliver sure rewards for exceptional performance and offer industry-leading benefits.

Xem toàn bộ thông tin công ty
34th floor, Keangnam Landmark 72 Tower, Pham Hung, Nam Tu Liem, Hanoi
100-499 nhân viên
Ms. Truong Thi Huyen Trang