AP Accountant

$500 - $900

Hết hạn trong 6 ngày
644 lượt xem
Hà Nội

Mô tả công việc

1. Accountant Payable (70%) - Check AP supporting docs (contract, invoice, CD, IR/GR…) - Be responsible for AP settlement to local vendors / employees to ensure timeliness, accuracy in monthly payment. - Posting: Timely record of AP/AR movement and correct accounting recognition for Trade transactions - Drive effectiveness of AP Trade & Nontrade management to local vendors - Do AP reconciliation as policy required (monthly/quarterly/yearly) - Following up payment and in charge of any enquiry regarding payment - Manage the reimbursement amount from Trade and Nontrade transactions to claim vendors properly - Initiate improvement in working process, implement best practice tools to accelerate transaction processing and reporting - Instruct users, monitor the new process (if occur) - Reporting, Finance health-check, audit requirement and ad-hoc projects assigned 2. Master data management: 10% - Vendor master data and Vendor's bank account info: Monitor requestor for Vendor code registration (documentation check and advice: new creation/ block & unblock/ delete) - Customer master data - Regularly check mismatch in Payment term and countermeasure 3. Other tasks when required regarding to AR, treasury: 20%

Yêu cầu công việc

• Bachelor’s degree or equivalent • Understanding of basic principles of finance, accounting, and bookkeeping • Superb time management skills and detail orientation • Strong Excel skill • At least 2 years of working experience in account payables or account receivables • Experience with accounting software and online platforms • Trustworthy, honest, careful, ethical, and a quick learner.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Thưởng hàng năm

Chăm sóc sức khoẻ

Bảo hiểm sức khỏe

Đào tạo

Nhiều chương trình đào tạo
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

22/04/2024

Nhân viên

Kế Toán/Kiểm Toán > Kế Toán Thanh Toán

Kế Toán Thanh Toán, Kế Toán, Tiếng Anh

Cơ khí/Máy móc/Thiết bị công nghiệp

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

7th Floor, Peak View Tower, 36 Hoang Cau, O Cho Dua, Dong Da, Ha Noi

Vesuvius Vietnam Co., Ltd.
Vesuvius Vietnam Co., Ltd.
Vesuvius Vietnam Co., Ltd.

7th Floor, Peak View Tower, 36 Hoang Cau, O Cho Dua, Dong Da, Ha Noi

(Xem bản đồ)
25-99 nhân viên
Ms. Huyen

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết