AP Accountant / Kế Toán Thanh Toán (Female / Nữ)

Negotiable 1885 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Lương tháng 13 và bonus theo quyết định của công ty
Đóng BHXH đầy đủ, Bảo hiểm y tế phúc lợi PVI care
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Job Description

Apply, maintain and develop the company's Financial Accounting management system.
Áp dụng, duy trì và phát triển hệ thống quản lý Kế toán tài chính của công ty

A - CÔNG VIỆC CHÍNH (MAIN ROLE):
• Check payment and invoice request, account AP for the payment records of Operations Department.
Kiểm tra hồ sơ thanh toán và Invoice Request, hạch toán AP đối với các hồ sơ thanh toán của phòng Tổng hợp.
• Support JV quotation at the end of the month if needed
Hỗ trợ trích JV cuối tháng nếu cần.
• Track to Fixed Assets, Tools. Inventory of Fixed Assets and Tools at the end of the year.
Theo dõi Tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Kiểm kê TSCĐ và CCDC vào cuối năm.
• Prepare a monthly VAT Report.
Lập Báo cáo thuế GTGT hàng tháng.
• Other tasks assigned by the Board of Directors & Chief Accountant.
Các công việc khác liên quan do Ban giám đốc & Kế toán trưởng giao.

B - PHỐI HỢP CÁC TEAM CỦA CÔNG TY, KHÁCH HÀNG:
• Chủ động, tích cực phối hợp các team của Công ty, khách hàng để triển khai công việc
• Tăng cường quan hệ các đối tác, các cơ quan quản lý....

C - CÔNG VIỆC MARKETING & CÔNG VIỆC KHÁC:
• Maintain relationship and contact with assigned Clients and Partners, Vendors,… to follow-up Market opportunities, report regularly;
Duy trì mối quan hệ với Khách hàng và các đối tác, nhà thầu được chỉ định, theo sát nắm bắt các cơ hội marketing, báo cáo thường xuyên;
• Other tasks assigned.
Các công việc khác được giao phó.

D - TUÂN THỦ QUY ĐỊNH (REGULATIONS & QHSE COMPLIANCE):
• Tuân thủ các chính sách, nội quy của Công ty, các quy định QHSE của Công ty
• Tuân thủ các quy định của khách hàng & cơ quan quản lý Nhà nước.

E - TRAINING & COMPETENCY:
• Participate training and to develop relevant knowledge, especially related to laws and skills (communication skills, negotiable skills, trouble handling). Attend meetings, forums, events which are necessary to perform tasks efficiently and to contribute to the company development;
Tham gia đào tạo và phát triển kiến thức liên quan, đặc biệt là liên quan đến pháp luật và kỹ năng (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, xử lý sự cố). Tham dự các cuộc họp, sự kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, góp phần phát triển công ty;
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• University degrees on majors of Finance, Accounting, Auditing
Tốt nghệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán, Kiểm toán
• Good command in English
Tiếng Anh cơ bản
• Minimum 02 year experience working as Accountant
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm Kế toán
• Training certificate, good command of office soft-wares (Words, Excel, Power Point,…)
Chứng chỉ đào tạo tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point,…)
• Self-driven, careful & honest
Tự tin, cẩn thận, trung thực
• Being able to maintain under big stress
Có thể làm việc dưới áp lực cao
• Good communication, organization, and interpersonal skills
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức tốt
• 8 hours per day from Monday to Friday: 8:00-12:00 & 14:00-18:00
08 giờ/ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00-12:00 & 14:00-18:00

Job Locations

The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, HCM

Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2010, đến nay PVD Invest đã đạt được những thành công bước đầu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ các chiến dịch khoan tìm kiếm thăm dò, các dự án phát triển mỏ, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

PVD Invest là đơn vị trực thuộc PV Drilling, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2010 và đến nay đã đạt được những thành công bước đầu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ các chiến dịch khoan tìm kiếm thăm dò, các dự án phát triển mỏ, khai thác dầu khí tại Việt nam.
Là một đơn vị trẻ và năng động, trong suốt 2 năm qua kể từ ngày thành lập, toàn thể CBCNV PVD Invest đã luôn đoàn kết, nỗ lực từng bước kiên định phát triển các dịch vụ kỹ thuật làm nền tảng ban đầu của đơn vị như Professional Manpower services, Surface Equipment services, Site survey & Rig positionning services, Technical Consultancy services. Đến nay, các nhà thầu dầu lớn tại Việt nam như Vietsovpetro, PVEP POC, Cuu Long JOC, Petronas Carigali, Premier Oil, Hoang Long – Hoan Vu JOC. Thang Long JOC, Idemitsu, VietgazProm,… đã tin tưởng, hợp tác và xem PVD Invest như một đối tác tin cậy trong quá trình triển khai các chiến dịch khoan tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của mình.

Read full company information
The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, HCM
100-499 staffs
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận