Application Development Supervisor (Mobile Developer - Android)

Đăng nhập để xem mức lương 90 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary and bonus
Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

The job holder is responsible for developing and maintaining in-house IT Mobile applications and MIS reports

Key Roles & Responsibilities:
Build MIS reports to support business requirements: to be able to design MIS reports which are in-line with business requirements/timeline
Analyze business data/requirements to convert into effective report: to be able to understand business process, database structure to develop business reports.
Develop and maintain in-house applications: to get the required knowledge transfer for the product knowledge and business process from Users/BA/Application Development Manager to be able to develop and maintain in-house applications.
Complete assigned tasks from IT Application Development Manager: to have a mutual agreement on the performance metric.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

a. Qualification: Bachelor’s degree in Computer Science

b. Experience:
At least 1-year experience in mobile application development
Experience in at least one of the following Java/ORM frameworks: Struts, Spring, Seam, JPA, Hibernate/NHibernate, Entity Framework
Experience in iOS, Android SDK
Experience in REST/SOAP
Experience in Swift/Objective-C and Java
Experience in working on Oracle, MS SQL, MySQL especially Oracle PLSQL is a plus

c. Knowledge:
Knowledge about design patterns and unit testing (Junit, TestNG, NUnit)
Knowledge of SAS programming is a plus
Familiar with financial is a plus

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh City, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Shinhan Finance is a member of Shinhan Card, number 1 credit card business in Korea and is a wholly-owned subsidiary of Shinhan Financial Group, ranked at 44th among Top 500 Global banking brands. With Shinhan Card’s know-how in financial products and more than 11-years-experience of the company in Vietnam consumer lending market, Shinhan Finance will be the best customer-oriented Finance Company in Vietnam. With the widespread business network nationwide, the company has capability to serve customers with flexible financial solutions, enabling our customers to fulfill their dreams and enhance their living standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
23/F. Saigon Trade Center. 37 Ton Duc Thang. D.1. HCMC. Vietnam
100-499 nhân viên
Recruitment - Shinhan Finance
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.