Application Engineer

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 482 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Training Technical & Soft skills
Travel Opportunities (Overseas & Domestic)
Shuttle bus & taxi are always available

Mô Tả Công Việc

The job-holder will perform tasks relating to Application Engineer as follows:
• Design, develop, implement, integrate Software & API for Manufacturing system (MES, BI, Planning, M2M)
• Responsible for software/ new solution demonstration at customer site
• Collaborate/ Contact HQ for software/system upgrade
• Support other regions for some special projects
• Support customer to troubleshoot/ fix issue with software/ system
• Coordinate with Panasonic customers and providing technical software support/training
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Experience and knowledge of C# .NET programming, SQL (MSSQL, PostgresSQL)
• Knowledge of Web development, experience in ASP.Net MVC is an advantage
• Knowledge on manufacturing process will be an advantage
• Bachelor’s Degree in IT related courses.
• English communication
• Good at teamwork, communication and customer-oriented skills

Địa Điểm Làm Việc

Plot J1-J2 Thang Long Industrial Park, Kim Chung, Dong Anh, Ha Noi
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

PANASONIC VIETNAM CO., LTD is a holding company invested by Panasonic Corporation, Japan. PANASONIC VIETNAM CO., LTD was established in July 2005 with offices in Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City and Can Tho. In order to expand our business, we are seeking for qualified candidates for the following position with details as above.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Plot J1-J2 Thang Long Industrial Park, Kim Chung, Dong Anh, Ha Noi
100-499 nhân viên
Ms. Lan Anh – HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.