Application Service Engineer Urgent job

Application Service EngineerUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 236 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

ATTRACTIVE REMUNERATION PACKAGE
TRAINING FROM PANASONIC VIETNAM GROUP
SHUTTLES BUS FOR EMPLOYEE

Mô Tả Công Việc

- Service support (implementation, troubleshooting) for Manufacturing system (MES, BI, Planning, M2M)
- Responsible for software/new solution demonstration at customer site
- Collaborate/Contact with Headquarter for software/system implementation, quotation, proposal...
- Coordinate with Panasonic's customers & providing technical software support/training
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Basic knowledge & experience of OOP programming & SQL database
- Knowledge of manufacturing process will be an advantage
- Bachelor Degree in IT or related courses
- Able to communicate in English
- Good at teamwork, communication & customer-oriented skills.

Địa Điểm Làm Việc

Plot J1-J2 Thang Long Industrial Park, Kim Chung, Dong Anh, Ha Noi
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

PANASONIC VIETNAM CO., LTD is a holding company invested by Panasonic Corporation, Japan. PANASONIC VIETNAM CO., LTD was established in July 2005 with offices in Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City and Can Tho. In order to expand our business, we are seeking for qualified candidates for the following position with details as advertised.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Plot J1-J2 Thang Long Industrial Park, Dong Anh Dist., Hanoi
100-499 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)