Area Sale Manager

$1000 - $2000 825 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive compensation base + commission in USD commensuate with experience.
Training abroad

Mô Tả Công Việc

Leading Canadian Computer Networking Company seeks East Asia area representative to expand existing business in VN, Cambodia, Laos, Philippines.

Applications are invited from candidates with degree or diploma form VN Technology University and ILETS 4 or above.

Previous business development experience an asset but not required.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Professional appearance, Friendly outgoing personality, computer and presentation skills, and ability to do international travel are core requirements.

Attractive compensation base + commission in USD commensuate with experience.

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Canadian Networking Equipment Manufacturer

Xem toàn bộ thông tin công ty
1 HARBOURFRONT AVENUE, #14-07, KEPPEL BAY TOWER, SINGAPORE
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)