Areas Sales Manager / Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực - Miền Trung

Areas Sales Manager / Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực - Miền Trung

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh | Đà Nẵng
Thương lượng 1366 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13
Cơ hội đào tạo từ những chuyên gia đầu ngành
Giải thưởng thường quý cho nhân viên xuất sắc

Mô Tả Công Việc

Areas Sales Manager - South is one of the key management positions implementing overall strategies to achieve sales goals on a large scale. This position will manage and lead the Sales supervisor & salesman in many stores and branches, conduct local market analysis and provide useful solutions to increase sales. This position will be at Da Nang

Trưởng phòng bán hàng khu vực miền trung là 1 trong những vị trí quản lý then chốt thực hiện các chiến lược tổng thể để đạt được mục tiêu bán hàng trên quy mô lớn. Vị trí này sẽ quản lý và lãnh đạo các nhân viên bán hàng ở nhiều cửa hàng, chi nhánh trong khu vực miền Trung, tiến hành phân tích thị trường địa phương và đưa ra các giải pháp hữu ích để tăng doanh số.

Vị trí này sẽ ở chính tại Đà Nẵng.

- Keep sales team working correctly on the company's guidelines and criteria (visiting, coverage, drop size, visibility and availability)./ Thúc đẩy nhóm bán hàng hoạt động chính xác theo các nguyên tắc và tiêu chí của công ty (lượt truy cập, phạm vi phủ sóng, quy mô hàng hóa, khả năng hiển thị và tính khả dụng).
- Take responsibility and actions for the area's sales growth (by total and key brand)./Chịu trách nhiệm và hành động đối với sự tăng trưởng doanh số của khu vực (theo tổng số và thương hiệu chủ chốt).
- Manage inventory level of distributors./Quản lý mức tồn kho của nhà phân phối
- Manage all staff & partner - distributor, follow policy and selling structure./ Quản lý toàn bộ nhân viên & đối tác - nhà phân phối, tuân thủ chính sách và cơ cấu bán hàng.
- Manage and responsibility of the result trade, marketing activities in area managed./ Quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, hoạt động tiếp thị trên địa bàn quản lý.
- Responsibility of superiors with ideas and strategies Plan - Do - Check/ Trách nhiệm của cấp trên với các ý tưởng và chiến lược Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- College grauduate and above./Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- At least 5 years as Sales Supervisor in FMCG or 02 years as ASM level/ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm cấp bậc Giám sát bán hàng hoặc 2 năm cấp bậc Trưởng phòng bán hàng khu vực trong ngành tiêu dùng nhanh
- Discipline followed/ Tuân thủ kỷ luật chặt chẽ
- Sales and Staff Management: daily work flow/ Bán hàng và quản lý nhân viên theo chỉ tiêu công việc hàng ngày
- Problem-solving skills./ Giải quyết vấn đề linh hoạt
- Independent working skills./ Làm việc độc lập
- Interpersonal skills./ Kỹ năng tương tác giao tiếp với đa dạng các nhóm người
- Market evaluation skill./ Kỹ năng đánh giá phân tích thị trường
- Pressure Endurance./ Chịu áp lực tốt

Địa Điểm Làm Việc

13-02 Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh
Da Nang, Vietnam

Về Chúng Tôi

Food Empire is a Global Leading Food Company that Manufacture and Market Instant Food and Beverage Products, headquartered at Singapore.

With more than 1,000 people employed over 24 Food Empire offices in different countries, serving the food industries in over 60 countries, the group’s strength is a result of attracting, developing and retaining a group of highly committed, flexible and customer-focused workforce.
As part of our team, you will be expecting an exciting career that will continually reward you with new challenges and the opportunities to work regionally. We seek highly dynamic individuals who are willing to accept a different kind of experience working in a highly multi-cultural environment and dealing with diverse markets such as Russia, Ukraine, Poland, Vietnam, China, Belgium etc.

For More details kindly go through: www.foodempire.com

Read more Show less

Địa Điểm Công Ty

F13-02 Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh

Quy Mô Công Ty

1.000-4.999
nhân viên

Liên Hệ

HR Department - Ms.Phuong

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận