Assistant Engineer/ Trợ Lý Kỹ Sư - Đi Làm Sau Tết

Assistant Engineer/ Trợ Lý Kỹ Sư - Đi Làm Sau Tết

Địa Điểm Làm Việc: Quảng Nam
Thương lượng 212 lượt xem - Hết hạn trong 26 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

The wage agreements in interview.
Able to work in an active and professional working environment.
Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.

Mô Tả Công Việc

***JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES:
1. Process Control
- Initiate process categorization so as to facilitate the problem solving process.
- Monitor and improve the performance of machinery and processes through Design of Experiment (DOE), Statically Process Control (SPC), Gauge Repeatability and Reproductively studies (GR&R) and other relevant techniques to insure the process capability in producing parts to specification.
- Provide hands-on engineering support to the operation.
- Document control as FMEA, Control plan, …

2. Production part approval process
- Involve in the transfer of new product and/or process line.
- Coordinate the submission of samples for qualification on all new material, processes and/or product that is/are transferred.

3. Production
- Install, maintain, convert and initiate proving in of production machinery.
- Work with other function groups to improve machine cycle time through machine improvement project.

***MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Giám sát quy trình
- Thiết kế quy trình vận hành theo từng loại máy móc để giải quyết các sự cố trong dây chuyền sản xuất.
- Giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của máy móc thông qua DOE, SPC, GR&R và các phương pháp kỹ thuật liên quan để đảm bảo hành hóa được sản xuất theo đúng chỉ tiêu/ thông số kỹ thuật.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất .
- Kiểm soát tài liệu như FMEA, kế hoạch kiểm soát …

2. Quy trình phê duyệt sản phẩm mới:
- Tham gia vào việc chuyển đổi các sản phẩm mới/quy trình sản xuất mới
- Xem xét các mẫu sản phẩm để định lượng tất cả các nguyên vật liệu, quy trình hay sản phẩm mới cho các sản phẩm mới hay sản phẩm được thay đổi.

3. Sản xuất:
- Lắp đặt, bảo trì, chuyển đổi quy trình sản xuất của máy móc
- Làm việc với các nhóm khác để nâng cao chu kỳ hoạt động của máy thông qua kế hoạch cải thiện máy móc.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Yêu cầu:
- Trình độ: Đại học chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Địa Điểm Làm Việc

Quảng Nam, Vietnam

CCI Vietnam is a global multi-national company managed by Singapore management. Its operation is located at Chu Lai Open EZ, Nui Thanh, Quang Nam and engages in manufacturing of electronic components.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Bac Chu Lai Industrial Park, Tam Hiep Cummunity
1.000-4.999 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)