Assistant Manager of Accounting Department (Phó Phòng Kế Toán)

Assistant Manager of Accounting Department (Phó Phòng Kế Toán)

Thương lượng 435 lượt xem - Hết hạn trong 23 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Tăng lương hàng năm. thưởng cuối năm và các loại trợ cấp hấp dẫn khác
Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Tham quan du lịch, tiệc cuối năm, đảm bảo các chế độ BHXH theo quy định

Mô Tả Công Việc

- Control and manage products costing, analyze expenses and control inventory system.
- Arrange financial matters fluently, make Finance Statement for manager and fulfill tax duty as regulars flexibly.
- Establish and manage the Accounting system of the company follow Accounting Law and Accounting Standards of Vietnam.
- Manage general accounting about all operations of the production and business of the company.
- Make and review the Financial Reports for Board of Director both Vietnamese and foreign reports.
- Analyze the finance and prepare cash flow to Board of Director. Manage the Company Budget yearly and review time to time.
- Manage the Taxation accounting of the company (managing declaration and settlement reports for VAT, PIT, CIT, FCT submit to the Tax Office follow regulations and others on time)
- Control and manage products costing, analyze expenses and control inventory system.
- Manage and control payable and receivable account, review internet banking transactions.
- Manage and control fixed assets, depreciation and other items.
- Manage Internal Accounting for Actual Costing System, Machine Rate System.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Graduated University (Bachelor of Economics with major professional in Accounting).
- PRIORITY will be given for candidate who has experience in engineering plastic manufacturing companies
- Age: 28-38 years old.
- At least 07 years experiences in accounting working and with 04 years experiences as the General Accountant position.
- Have good experiences in controlling and managing Custom Liquidity System.
- Ability to complete accounting works with desired effect.
- Ability to work both independently and in a team under pressure.
- Ability to use Accounting software, ERP system fluently.
- Confidently want to develop in kind business environment.
- Good command of English.

Địa Điểm Làm Việc

Khu Công Nghiệp Nomura - Hải Phòng, TL208, An Hưng, An Dương, Hải Phòng, Vietnam

TAKAHATA PRECISION VIETNAM CO.,LTD (with 100% invested capital of Japan) is located in No.10-11-12, Plot N, Nomura Haiphong Industrial Zone, An Duong District, Haiphong City, Vietnam). In order to meet the demand of widening company, we are looking for suitable employees as below

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lô N10,11,12 Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, An Dương, Hải Phòng
500-999 nhân viên
HR & GA dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)