Assistant Manager – Trucking Team (Logistics Company)

Assistant Manager – Trucking Team (Logistics Company)

Đăng nhập để xem mức lương 492 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng + Phụ cấp
Bảo hiểm theo quy định
Du Lịch

Mô Tả Công Việc

1. Managing and operating all activities of trucking team: follow up the salary/bonus of driver (truck and trailer), toll fees, petrol, maintenance of trucks, managing the income, profitresolving the troubles if any.
2. Managing all costs and payment related to trucking operation (vendors, suppliers, drivers). Collecting related documents and coordinating with other teams in time.
3. Managing and trying to decrease the transportation cost, ustily the resources. Planning and setting up the budget for transportation department.
4. Coordinating with Customer Service team, arraning trucks/trailers to gurantee the agenda, progress per client’s request.
5. Managing trucks’/trailers’ status, developing all business of trucking team
6. Managing trucks and trailer: petrol limit, unusual petrol fluctuations, total km, time management, managing maintenance and repair needed for transportation vehicles and equipment
7. Following trucks and trailers by GPS or directly. Managing team members (coordinators, drivers, document staff), “Ho-Ren-So”.
Preparing quotations with the best route and price.
8. Training drivers, members: occupational safety, environmental sanitation, regulation of client, service mindset.
9. In charge of solving all problem of trucking team such as customer compliant, accident, government penalty, cargo return…
10. Advising BOD giving new solution relevant to trucking management. Reporting to General Director.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• College/Bachelor degree in Transportation or relevant field (mandatory)
• Have experience about the cost controlling by system (FAST) is advantage.
• At least 3+years of experience as a trucking manager or similar role
• Good skill of English and computer
• Strong leadership skill
• Excellent communication, problem- solving, time management skills
• College/Bachelor degree in Transportation or relevant field is a plus
• Working time: 8:00 - 17:30 from Monday to Saturday (morning)

Địa Điểm Làm Việc

Etown, Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- MOL Logistics is an Japanese Freight Forwarding Company with its Worldwide net world.
- Main business : International Air freight, Sea freight, Logistics service, Customs Clearance, Warehouse.

MOL Logistics (Vietnam) Inc. là công ty Nhật bản chuyên về giao nhận vận tải quốc tế, có mạng lưới toàn cầu.

Xem toàn bộ thông tin công ty
E-town Bldg., 2nd Fl., Rm#2.5A, 364 Cong Hoa St.
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.