Assistant to BOM (Board of Management)

$500 - $1000
Urgent

Hết hạn trong 5 ngày
3090 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Providing support to the BOM (Board of Management) in tasks related to school management.

- Attending strategic meetings and taking meeting minutes for the BOM.

- Assisting in BOM’s activities: booking transportation, hotel accommodations, preparing meetings, serving refreshments, and hosting guests.

- Schedule Management: Manage the BOM's calendars, schedule appointments, and ensure timely reminders are set.

- Acting as a liaison with various departments within the school/company.

- Supporting BOM's extracurricular activities (areas such as M&A, investments, legal projects).

- Managing the personal projects of BOM members.

Yêu cầu công việc

- 1-2 years of experience as an assistant. Fresh graduates are welcome to apply.

- Experience in the financial sector (ability to understand financial reports is required).

- Proficient in English.

- Acceptance of recent graduates with a major related to finance/accounting/auditing (GPA of good rank or higher is an advantage).

- Swift, resourceful, tactful, with excellent communication skills.

- Willingness to travel for short/long-term business trips as per BOM project requirements.Các phúc lợi dành cho bạn

Nghỉ phép có lương

Theo chính sách của công ty

Căn-tin

Cung cấp bữa trưa
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

22/04/2024

Nhân viên

Hành Chính Văn Phòng > Thư Ký

Hành Chính Thư Ký, Trợ Lý, Tài Chính, Tiếng Anh

Giáo dục/Đào Tạo

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Số 6 Song Hành, Cao tốc Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh, P. An Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Từ khoá:
The American School (TAS)
The American School (TAS)
The American School (TAS)

6 Song Hanh Road, Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay Freeway, An Phu Ward, District 2, HCMC - Viet Nam

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
Human Resource Department

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết