Audit Senior (HN & HCM)

Đăng nhập để xem mức lương 225 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary; performance bonus; health check
Internal training, training course to maintain CPA
Annual company trip

Mô Tả Công Việc

The position reports to Manager or Director and will have the detailed responsibilities as follows:
- Perform auditing service;
- Perform review service, due diligence service, transfer pricing service;
- Maintaining good relationship with client to provide assistance timely;
- Report to Manager/ Director timely issue regarding clients and internal work;
- Coach, train and develop staff to upgrade their knowledge;
- Undertake wider roles, if requested.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* Senior position
- Professional accounting / audit / finance qualification;
- 3+ years’ experience of auditing/accounting & tax is a Must;
- Experience in outsourced accounting service is a Plus;
- Good command of English/and or Korean is a Must;
- Good communication and interpersonal skills.
- Professional accounting qualification and/or a Bachelor degree and Master degree in Accounting/ Auditing/ Finance.

* Work place
Ha Noi office: Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Str., Cau Giay District.
Ho Chi Minh office: CJ building, 6 Le Thanh Ton, Ben Nghe, District 1, HCMC.

* Salary
Competitive Remuneration scheme

* Application dossier
- Curriculum Vitae in English, specify which location you apply for
- Cover Letter in English
- Relevant certificate

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

- SEOU has operated legally in Viet Nam July 2014;
- SEOU meets all requirement of Ministry of Finance to provide accounting, tax advisory and HR services;
- SEOU has 40 professional staffs, of which, 3 CPA Korea, 2 CPA Australia, 1ACCA, 9 CPA Vietnam; 9 Chief Accountant Certificates and 1 Certificate of Tax Auditor.
- Services provided: Bookkeeping, Auditing, Tax declaraion & Tax health check, Due Diligence, Transfer Pricing, HR

Xem toàn bộ thông tin công ty
Head office: 10th floor, Charmvit tower, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay Dist., Ha Noi
25-99 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam