Automation Engineer

Thương lượng

Hết hạn trong 15 ngày
1625 lượt xem
Hải Phòng

Mô tả công việc

1. Electrical & Automation System management (50%)

- In charge of power system and factory control, maintenance and maintenance of Electrical, Control and Measurement equipment;

- Perform error handling, electrical system problems and reporting via RCA/ 5 Whys/ 3C’ report - Factory control (SCADA control, PLC for the factory).

- Synthesize and make reports of the Electrical department, and at the same time report the problems to the head of the maintenance department

- In charge of Electrical, Utility and Safety equipment: Air conditioners, lifting equipment, forklifts, door systems, firefighting systems..., equipment, backup supplies, consumables, tools, electrical equipment;2. Planning & Training (30%)- Prepare standards and documents of the Electrical department such as OPL, 1PL, SOP;

- In charge of training and improving skills of the Electrical department.

- In charge and supervision of contractors for installation, maintenance, repair, inspection… Electrical – Control equipment.

- Representative of Electrical Department to contact other stakeholders

- Arrange work for technicians in the Electrical department.3. Others (20%)

- In charge of CI activities and implementing improvements to the department

- Combine other departments to solve common factory problems: Safety, quality, machinery, production...

- In charge of Safety, 5S work of Electrical department, the improvement and implementation of Capex of the Electrical department

-Other tasks assigned by immediate superiors.*Benefit:

- 13th month salary

- Paid leave

- Annual travel

- Premium health care insurance

- Learning & development opportunities

- Teambuilding and Gala Dinner

Yêu cầu công việc

- Graduated from university in Automation & Electrical Technology.

- Know PLC programming, inverter installation, SCADA knowledge, HMI of Rockwell Automation, Schneider

- Years of relevant experience: over 3 years;

- Experience in preparing and managing periodic maintenance plans in the factory;

- Experience in making incident reports using tools such as RCA, 5 Whys, 3 C's ...

- Experience working in foreign-invested (FDI) manufacturing plants;

- Good English communication and reading comprehension.

Các phúc lợi dành cho bạn

Chăm sóc sức khoẻ

Premium health care insurance

Đào tạo

Learning & development opportunities

Cơ hội du lịch

Teambuilding and Gala Dinner
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

08/05/2024

Nhân viên

Kỹ Thuật > Cơ Khí Tự Động Hoá

Maintenance Management, SCADA, PLC, HMI, English

Vật liệu xây dựng

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

KCN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Knauf Vietnam
Knauf Vietnam
Knauf Vietnam

Floor 7, Habour View Building, 35 Nguyen Hue Street, Dist 1, HCM City

(Xem bản đồ)
HR Department

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết