Automotive Android Platform Engineer

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 3 ngày
389 lượt xem
Hồ Chí Minh, Hà Nội

Mô tả công việc

- Design, develop, and test embedded software for MHU device (Infotainment system)

- Coding, analyse issue of linux driver, linux kernel to connect peripherals

- Develop android HAL service, native service, frameworks for AOSP

Yêu cầu công việc

- Demonstrated proficiency in C/C++ programming language

- Broad knowledge of the Linux kernel: Process scheduler, memory management, Virtual file system, device tree

- Experience in communication protocols (I2C, SPI, Uart...) and Linux kernel concept: Interrupt, Spinlock, multi threading...

- Experience in working with AOSP project, native HAL service, android frameworks (service, provider, activity, windows)

- Demonstrated experience with kernel patching and debugging, porting new driver

- Familiarity with Arm boot processes (e.g. U-Boot) and Arm bring-up experience

- Familiarity with Gerrit code review, CI/CD tools (Jenkin, Quickbuild...)

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

13th-month bonus + yearly performance bonus + annual salary appraisal

Chăm sóc sức khoẻ

Premium health insurance for employee + 2 family members

Nghỉ phép có lương

16++ days of paid leave per year
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

19/04/2024

Nhân viên

Công Nghệ Thông Tin/Viễn Thông > Phần Mềm Máy Tính

C Programming Language, C++, Linux Kernel, Android

Phần Mềm CNTT/Dịch vụ Phần mềm

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Etown Building, 364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District, HCMC

Hà Nội, Vietnam

Bosch Global Software Technologies Company Limited
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Bosch Global Software Technologies Company Limited

Etown 2, 364 Cong Hoa street, ward 13, Tan Binh district, HCM

(Xem bản đồ)
1.000-4.999 nhân viên
HR Dept

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết