B2B Sales Manager (Drink & Beverage)

Login to view salary 553 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

- Có nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công việc. - Quyền lợi theo luật lao động

Job Description

RESPONSIBILITIES & DUTIES
- Achieve company target / KPI through effective planning, setting sales goals, analyzing performance data, and projecting future performance.
- Give adequate training and coaching to the sales team, to ensure the team using effective sales tactics to meet revenue objectives.
- Research customer needs and identify how our solutions meet them.
- Build and maintain customer relations.
- Solve problems for customers by developing innovative and tailored sales solutions.
- Coordinate with marketing team on lead generation.
- Follow organizational policies and regulations that affect the Sales department. Contribute improvement if needed.

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ
- Đạt được mục tiêu / KPI của công ty thông qua việc lập kế hoạch hiệu quả, đặt mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu hiệu suất và dự kiến ​​hiệu suất trong tương lai.
- Đào tạo và huấn luyện đầy đủ cho nhóm bán hàng, để đảm bảo nhóm sử dụng các chiến thuật bán hàng hiệu quả để đạt được mục tiêu doanh thu.
- Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và xác định cách giải pháp của chúng tôi đáp ứng họ.
- Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng.
- Giải quyết các vấn đề cho khách hàng bằng cách phát triển các giải pháp bán hàng sáng tạo và phù hợp.
- Phối hợp với nhóm tiếp thị về việc tạo khách hàng tiềm năng.
- Tuân theo các chính sách và quy định của tổ chức có ảnh hưởng đến bộ phận Kinh doanh. Đóng góp cải tiến nếu cần.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

QUALIFICATIONS
- Age: over 35 year-old.
- Background: Bachelor’s degree in business administration, finance or marketing.
- Experience in drinking / beverage is a plus. Have experience in B2B.
- Focus most on GT channel.
- At least 3 years of experience in the same position.

SKILLS
- Fluent in English.
- Strong at negotiation skill and communication skill.
- Have analytical analysis.
- Planning abilities.
- Be a motivated person comes with leadership skill.
- Able to solve problems.
- Able to work well in groups.
- Able to multitask.

YÊU CẦU
- Độ tuổi: trên 35 tuổi.
- Trình độ: Cử nhân quản trị kinh doanh, tài chính hoặc tiếp thị.
- Có kinh nghiệm về đồ uống / nước giải khát là một điểm cộng. Có kinh nghiệm trong B2B.
- Tập trung nhiều nhất vào kênh GT.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

KỸ NĂNG
- Thông thạo tiếng Anh.
- Có kỹ năng đàm phán và kỹ năng giao tiếp.
- Có tài phân tích.
- Khả năng lập kế hoạch.
- Là một người năng động đi kèm với kỹ năng lãnh đạo.
- Có khả năng giải quyết vấn đề.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt.
- Có khả năng đa nhiệm.

Job Locations

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Milensea là công ty bán lẻ 100% vốn nước ngoài đầu tiên của Israel tại Việt Nam. Công ty chuyên bán lẻ sản phẩm mỹ phẩm cao cấp của Châu Âu tại các trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam

Read full company information
Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
25-99 staffs
Ms Giang
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.