Backend Server Engineer [1500$~2000$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 40 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th bonus
Health care insurance
Team Building, Football, Badminton

Mô Tả Công Việc

Join out team to build scalable backend framework that supports a rapid growing user base.
You will be working within an Agile/Scrum team that consists of both back-end and front-end engineers on a daily basis to develop and maintain a scalable and robust infrastructure that supports user-facing functionalities and social experiences. You will also be leading large projects, collaborating with team members on estimating project scopes, setting milestones, as well as identifying project risks and dependencies.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Have 3+ years of software development experience
- Have experience development API using Node.js (Nest.js), Graph QL
- Have a diverse knowledge of other programming languages and frameworks (Laravel, Vue.js, Spring, etc...)
- Have experience in development using AWS EC2 (Elastic Search, ECS…)
- Have experience with designing RESTful API.
- Have experience with working on service-oriented architecture and RPC design
- Have experience with data modeling and at least one database engine (MySQL, Redis, etc.)
- Have experience developing with test driven mentality
- Solid understanding of HTTP, TCP, SSL in API context

Địa Điểm Làm Việc

Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Viet Nam
Binh Thanh, HCMC
25-99 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam