Bancassurance Account Head

Đăng nhập để xem mức lương 587 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary and performance bonus
21 annual leave day per year
New laptop for each employee

Mô Tả Công Việc

*** Job Purpose / Mục tiêu vị trí:

This role is to build, maintain & increase sales achievement with bank partners via generating sales strategy & sales deployment plan; ensure high performance on APE growth, active ratio and turnover; recruiting, training & managing PD Salesforce.

Mục đích của vị trí này nhằm xây dựng, duy trì và phát triển doanh số bán hàng cùng các Đối tác Ngân hàng chiến lược bằng cách hợp tác xây dựng kế hoạch kinh doanh cùng ngân hàng, đảm bảo hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm (APE), tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential, việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.

*** Job Responsibilities / Phạm vi công việc:

I. Sales Management/ Quản lý hoạt động kinh doanh:

• Be responsible for managing sales target of assigned account, allocating KPI with the aim of ensuring regional sales achievement and development effectively

Chịu trách nhiệm quản lý Kinh doanh của đối tác ngân hàng được giao, phân bổ các Quản lý Kinh doanh hợp lý nhằm đảm bảo từng vùng được quản lý một cách hiệu quả và phát triển doanh số.

• Guide and support assigned Sales team to drive business goals

Thực hiện việc hướng dẫn và hỗ trợ các Quản lý Kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu KPI

• Propose deployment sales plan with specific objectives to develop Bancassurance

Đề xuất các kế hoạch kinh doanh cùng mục tiêu để phát triển Kênh Hợp tác Ngân hàng

• Manage operational execution of Sales team to ensure sales productivity in line with business requirements and objectives to optimize sales revenue

Quản lý hoạt động của cấp dưới để đảm bảo hiệu suất kinh doanh sẽ được hoàn thành đúng như chỉ tiêu đã được lập và quản lý chặt chẽ để đảm bảo tối ưu hiệu suất kinh doanh.

• Follow up and analyze business data to create business enhancement plan to solve the problems and mitigate risks

Luôn theo dõi, phân tích dữ liệu kinh doanh nhằm lên kế hoạch và có các hoạt động khắc phục để cải thiện kết quả khi cần thiết.

• Cascade marketing information to related branches/offices of bank partners for plan of new product launch, business activation programs under sales strategy of Bancassurance

Cung cấp các thông tin về tiếp thị và phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho kế hoạch sản phẩm mới, chiến dịch hỗ trợ thực hiện chiến lược bán hàng của Kênh Hợp tác Ngân hàng

• Coordinate with internal stakeholders to reach and maintain customer satisfaction as high as possible.

Phối hợp với các phòng ban nội bộ để đạt được mục tiêu và duy trì mức độ hài lòng của khách hàng.

II. People Management/ Quản lý nhân sự:

• Be responsible for training direct subordinates in terms of professional & enabling skills

Chịu trách nhiệm đào tạo huấn luyện cho tất cả các nhân viên báo cáo trực tiếp về các vấn đề kỹ thuật cũng như kỹ năng bổ trợ.

• Build and nourish successors and give employee the room to expose capabilities for sustainable organization

Xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa, tạo điều kiện để nhân viên cấp dưới phát huy tốt khả năng mỗi người là vai trò quan trọng để phát triển bền vững.

• Coordinate to attract and acquire talent for team.

Thu hút nhân tài cho tổ chức.

III. Relationship Management/ Quản lý mối quan hệ:

• Develop and maintain effectively strategic partnership with bank partners, customers and local governance

Phát triển và duy trì mối quan hệ chiến lược hiệu quả với các đối tác ngân hàng, khách hàng, chính quyền địa phương.

• Broaden networking with local & international insurance companies to promote Prudential Vietnam Assurance image as a well-known and trust-worthy organization across industry.

Phát triển các mối quan hệ và mạng lưới với các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế để Prudential Việt Nam được biết đến là một tổ chức nổi tiếng và đáng tin cậy trong toàn ngành.

IV. Others tasks assigned by Management level from time to time/ Những công việc khác theo sự chỉ đạo của ban quản lý

*** Job Accountability / Trách nhiệm chính:

• Drive annual Bancassurance sales target of assigned bank partner account

Hoàn thành chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm của kênh Hợp tác Ngân hàng dành cho Đối tác Ngân hàng chiến lược

• Develop & maintain strategic partnership with bank partners in communication, sales deployment & capabilities development for Sales team to optimize sales productivity

Phát triển & duy trì mối quan hệ chiến lược với Đối tác Ngân hàng trong việc truyền thông, khai thác & triển khai hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực đội ngũ Kinh doanh nhằm tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*** Qualifications / Bằng cấp:

• Bachelor or higher Degree preferably in Economics, Business Administration, Marketing, Insurance, Finance - Banking

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng trở lên. Ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bảo Hiểm, Marketing, Tài chính – Ngân hàng

• At least 6 year experience working as sales supervisor preferably in Insurance, Finance – Banking, FMCG or foreign-invested financial companies

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý, giám sát kinh doanh. Ưu tiên kinh nghiệm Bảo Hiểm, Tài chính – Ngân hàng, Đầu Tư, ngành hàng Tiêu Dùng Nhanh

• Knowledgeable about Insurance and Bancassurance

Am hiểu kiến thức và cách thức kinh doanh Bảo hiểm tại Ngân hàng

• Competent in strategic and commercial acumen Tư duy chiến lược kinh doanh nhạy bén và sắc sảo

• Excellent presentation, communication, negotiation and interpersonal skills

Khả năng trình bày tốt, giao tiếp và đàm phán chuyên nghiệp

• Excellent in stakeholder management

Khả năng quản lý đối tác trong và ngoài tổ chức tốt

• Competent in analytical and problem solving skill

Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt

• Competent in planning, organizing skills

Khả năng lên kế hoạch, tổ chức tốt

• Good at leadership skill

Kĩ năng quản lý tốt

*** Competencies / Năng lực lãnh đạo:

Leadership Capability Model – Intermediate level

Mô hình năng lực lãnh đạo – cấp độ trung cấp

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Trung tâm Thương mại Vincom, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014).

Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.

We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam