Bảo Mật Thông Tin
Ở VietnamWorks

Ở VietnamWorks, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc bảo mật thông tin cho người dùng vì chắc chắn rằng mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi đều mong muốn thông tin được bảo vệ và đảm bảo bí mật. Chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn cho dữ liệu của khách hàng để xây dựng và bảo vệ sự tin tưởng quý khách hàng đã dành cho chúng tôi. Trong trường hợp quý khách hàng phát hiện bất kỳ lỗ hổng bảo mật hay có câu hỏi liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hộp thư support@vietnamworks.com.

Bảo Mật

Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ việc tiếp cận của nhân viên VietnamWorks đến dữ liệu mà quý khách hàng đăng tải thông qua các dịch vụ của VietnamWorks.com và cam kết đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được nhìn thấy bởi bất cứ ai không cần phải có quyền truy cập vào nó. Các hoạt động của dịch vụ VietnamWorks.com đòi hỏi rằng một số nhân viên cần có quyền truy cập vào các hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân. Ví dụ, để nghiên cứu và hỗ trợ một vấn đề cụ thể nào đó mà quý khách hàng đang gặp với các dịch vụ VietnamWorks.com, chúng tôi có thể cần phải truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Những nhân viên này đều bị cấm sử dụng những quyền để xem dữ liệu cá nhân trừ khi nó là cần thiết để làm như vậy. Chúng tôi có những thiết lập kỹ thuật để kiểm soát nhằm đảm bảo rằng bất kỳ quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đều được theo dõi kỹ càng.

Tất cả nhân viên chính thức và nhân viên hợp đồng của chúng tôi đều bị ràng buộc bởi các chính sách của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân và chúng tôi xử lý những vấn đề này ở tầm quan trọng cao nhất trong công ty của chúng tôi.

Chính Sách Nhân Sự

Tất cả các nhân viên phải đọc hiểu và ký thoả thuận tuân thủ chính sách an ninh thông tin toàn diện của chúng tôi bao gồm việc đảm bảo sự an ninh, sẵn sàng, và bảo mật các dịch vụ của VietnamWorks.com.

Chứng Chỉ Bảo Mật

Các hệ thống cung cấp và lưu trữ dữ liệu của các dịch vụ VietnamWorks.com luôn đòi hỏi phải duy trì nhiều chứng chỉ khác nhau liên quan đến bảo mật.

Mã Hoá Dữ Liệu Trong Quá Trình Vận Chuyển

Dữ liệu của các dịch vụ VietnamWorks.com trong tất cả các kênh vận chuyển đều sử dụng bộ mã hoá an toàn và giao thức mã hóa (SSL) mới nhất đang được khuyến nghị sử dụng.

Sự Sẵn Sàng

Chúng tôi hiểu rằng quý khách hàng sử dụng các dịch vụ VietnamWorks.com để làm việc. Chúng tôi cam kết làm hết sức để các dịch vụ VietnamWorks.com luôn sẵn sàng bất kỳ khi nào quý khách hàng cần đến. Cơ sở hạ tầng của chúng tôi chạy trên nền hệ thống được thiết kế để có thể chịu đựng được các sự cố, ví dụ khi có máy chủ gặp sự cố hoặc ngay cả khi trung tâm dữ liệu có sự cố. Đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống thường xuyên đo lường và kiểm tra khả năng phục hồi từ sự cố của hệ thống và chúng tôi luôn có nhân viên theo dõi để có thể kịp thời xử lý các sự cố ngoài ý muốn.

Khả Năng Phục Hồi Từ Sự Cố

Chúng tôi định ra một quy trình kỹ càng cho vấn đề sao lưu và phục hồi, điều này cho phép chúng tôi có thể phục hồi hệ thống từ những sự cố nghiêm trọng. Thông tin cá nhân và mã nguồn được tự động sao lưu định kỳ. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, đội ngũ vận hành sẽ ngay lập tức được cảnh báo.

Bảo Vệ Mạng

Bức tường lửa (firewalls) cũng được dựng theo các khuyến nghị trên thế giới và những cổng (ports) không sử dụng cũng đều được khoá lại.

Quản Trị Máy Chủ

Chúng tôi thực hiện quét tự động các máy chủ và khắc phục bất kỳ phát hiện nào có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống.

Lưu Dấu

VietnamWorks.com duy trì hệ thống lưu dấu tập trung cho toàn bộ môi trường, trong đó lưu trữ mọi thông tin liên quan đến bảo mật, truy cập và các đo lường liên quan đến các dịch vụ VietnamWorks.com. Các thông tin lưu dấu này được phân tích theo các khía cạnh về bảo mật bởi các phần mềm tự động và được giám sát bởi đội ngũ an ninh.

Quản Trị Sự Cố Và Đáp Ứng

Trong trường hợp có sự cố về bảo mật, VietnamWorks.com sẽ nhanh chóng thông báo đến quý khách hàng về bất kỳ sự truy cập trái phép nào đến thông tin cá nhân của quý khách hàng.

VietnamWorks.com có chính sách và quy trình quản trị sự cố để có thể kịp thời xử lý khi chúng xảy ra.

Các Kiểm Tra Bảo Mật Từ Bên Ngoài

Chúng tôi có hợp đồng với các công ty bảo mật tên tuổi để họ định kỳ kiểm tra các dịch vụ của VietnamWorks.com nhằm đảm bảo các biện pháp an ninh của chúng tôi đủ tốt và để giám sát của dịch vụ của VietnamWorks trước các lỗi bảo mật mới được phát hiện bởi cộng đồng nghiên cứu.

Đảm Bảo An Ninh Hệ Thống

Các tính năng mới và các thay đổi về thiết kế luôn phải thông qua quy trình kiểm tra của đội ngũ an ninh. Ngoài ra, mã nguồn được kiểm tra bằng phần mềm phân tích tự động, cũng như kiểm thử và xem xét bằng tay trước khi được cài đặt lên hệ thống.

Nhóm phát triển sản phẩm được yêu cầu để giải quyết bất kỳ nguy cơ nào về bảo mật xuất hiện từ ngay trong giai đoạn phát triển.