BI Database Developer

$1000 - $1500

Hết hạn trong 2 ngày
483 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Responsible for routine maintenance of existing project data and handling new data requirements;

- Responsible for process optimization and process improvement of existing project data processing;

- Responsible for the development of new project data, complete data ETL and data report according to requirements;

- Responsible for the writing of existing project documents, communication and collaboration between teams;

Yêu cầu công việc

- Bachelor degree or above, major in computer science or related;

- Familiar with MS SQL Server and other database system structure design, development and optimization;

- Good knowledge of database management and database troubleshooting ability;

- 2+ years of SQL writing ability, skilled in writing stored procedures, can design a variety of complex business processing, statistical analysis statements;

- Familiar with one or more development languages Java/C#/VB;

- Have experience in practical development is preferred;

- Proficient in Microsoft Office software, especially Excel, PowerPoint chart making; Familiar with VBA is better;

- Experience in BI data analysis, development skills and design ability;

- Good programming habits, familiar with code specifications and process improvement;

- CET-4, able to use English for email communication;

- Work carefully, proactive, strong learning ability, good communication, good anti-pressure ability;

- Experience in massive data storage and high-performance application development is preferred;

Các phúc lợi dành cho bạn

Hoạt động nhóm

Dynamic and sociable working environment
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

16/04/2024

Nhân viên

Công Nghệ Thông Tin/Viễn Thông > Phần Mềm Máy Tính

Websense, HTML5, CSS3, Website Development, JavaScript

Hệ thống CNTT & Thiết bị

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Miss Áo Dài Building - 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1, HCM, Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công Ty TNHH Xsunt
Công Ty TNHH Xsunt
Công Ty TNHH Xsunt

Phòng 907 tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

(Xem bản đồ)
10-24 nhân viên
HR

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết