Big Data Developer (Hadoop) | International Corporation

Big Data Developer (Hadoop) | International Corporation

Địa Điểm Làm Việc: Thanh Hóa
Đăng nhập để xem mức lương 90 lượt xem - Hết hạn trong 13 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive remuneration package
Social and Heath Insurance
International and professional work environment

Mô Tả Công Việc

- Developing Hadoop systems
- Loading disparate data sets and conducting pre-processing services using Hive or Pig
- Finalizing the scope of the system and delivering Big Data solutions
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Have at least 1 years of experience in the relevant technologies
- Experience in the Hadoop ecosystem and its components: Hadoop, Python, PySpark, Yarn, Hive/Impala, MapReduce
- Designed and developed ETL process
- Experience in Unix with Scripting experience is preferred
- Should have strong knowledge on concepts of data warehousing models, data ingestion patterns, data quality and data governance
- Experience on the Hadoop systems with good understanding and knowledge of Hadoop cluster
- Good problem-solving skills.
- Good communication

Địa Điểm Làm Việc

Hoan Kiem

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Hanoi
100-499 nhân viên
Navigos Search
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.