Brand Manager ABM

Đăng nhập để xem mức lương 289 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

KPI Bonus

Mô Tả Công Việc

A fast growing "new education" company that provide premier education services from online to offline, we're looking for experienced marketing executive to join us as Brand Manager. You will look after our brands across different product categories include: Princeton Academy (Kindergarten), Princeton Ivy English (English Center) and FreeClass (K-12 online app). Opportunities to be promoted to senior marketing management positions for talented candidates.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Run Digital marketing campaigns (Facebook, Google Ads, TikTok, YouTube, among others) to increase brand awareness, drive customer acquisition and facilitate product growth.
- Own marketing and branding plan of all products.
- Over 3 years of experience in Marketing/Brand management position, preferably with strong Digital Marketing background and domain expertise in FMCG or Online Education.

Địa Điểm Làm Việc

458 Phố Minh Khai, Vinhomes Times City, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng District, Hà Nội, Vietnam

The fastest growing early childhood education chain in Hanoi, we are looking for outstanding talents to join us and build a great success story.

Xem toàn bộ thông tin công ty
SH07, Park 1, Khu đô thị Times City, Hoàng Mai, Hà Nội
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.