Branding Assistant Manager

Branding Assistant Manager

Job Locations: Ho Chi Minh
Login to view salary 519 views - Expires in 4 hours

What We Can Offer

Attractive salary & remuneration
Social insurance, health insurance, unemployment insurance comply with Law
Dynamic & international working environment

Job Description

- To support Branding & Marketing Director in developing Corporate Branding strategy and Communication plan to promote and enhance the corporate brand awareness and create the brand love;
Hỗ trợ Giám đốc Thương hiệu và Marketing trong việc xây dựng chiến lược thương hiệu và các kế hoạch truyền thông nhằm thúc đẩy và tăng cường nhận biết và gia tăng sự yêu mến của công chúng đối với thương hiệu chung của công ty;

- Liaise with agency and/or coordinate with Creative Marketing and Project Marketing teams to:
Phối hợp cùng các đơn vị tư vấn và/hoặc các nhóm chuyên môn nội bộ như nhóm marketing sáng tạo và nhóm Marketing Dự án nhằm:

+ Prepare branding collateral for the corporate including photography & images, company profile and presentation, brochure, leaflet, newsletter, branding video and branding events;
Chuẩn bị các tài liệu branding cho công ty, bao gồm hình ảnh branding, hồ sơ năng lực công ty, các bài thuyết trình, brochure, tờ rơi, bản tin nội bộ, video branding và tổ chức các sự kiện branding;

+ Execute Branding communication campaigns on all channels including Advertisement (indoor & outdoor), PR, Digital and Social;
Triển khai các chiến dịch truyền thông quảng bá thương hiệu trên tất cả các kênh bao gồm Quảng cáo (trong và ngoài nhà), bài viết PR, digital và mạng xã hội;

- Directly work on or manage copywriters to prepare content planning and copywriting for project marketing collateral & communication campaigns to ensure all the messages from projects well consistent with Corporate branding direction;
Trực tiếp thực hiện hoặc quản lý copywriter chuẩn bị các kế hoạch và nội dung cho các tài liệu marketing và các chiến dịch truyền thông của dự án nhằm đảm bảo mọi thông điệp truyền tải đều nhất quán với định hướng thương hiệu chung của công ty;

- Other duties that might be assigned from time to time by the management.
Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu của cấp lãnh đạo.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

*Education:
- Bachelor’s degree in Marketing, PR or related field.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/ Quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Certificate in Branding Development and Management is preferable.
Ưu tiên có các chứng chỉ về Phát triển và quản lý Thương hiệu.

*Experience:
- Minimum 3 years experienced in Branding Development/ Marketing/ Communication or Content Creation.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển Thương hiệu/ Marketing/ Quan hệ công chúng/ Sáng tạo nội dung hoặc biên tập nội dung quảng cáo.
- Experience in real estate, working for branding agency or luxury brand is preferable.
Ưu tiên có kinh nghiệm về bất động sản, làm việc trong các đơn vị tư vấn thương hiệu hoặc cho các thương hiệu cao cấp.
- Experience in management position is preferable.
Ưu tiên người đã từng trải qua vị trí quản lý.

*Skills:
- Good English in both writing & speaking/Giỏi tiếng Anh nói và viết.
- Communication & Interpersonal skill/ Kỹ năng giao tiếp và tạo lập quan hệ.
- Supervision skill/ Kỹ năng giám sát.
- Organization skill and detail-oriented/ Kỹ năng tổ chức và xử lý thông tin chi tiết.

Job Locations

No 01 - Street No.104-BTT, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward, District 2, HCMC, Vietnam

Kusto Group has 15 years’ experience of building businesses and today works with more than 30 companies across four continents. Our key markets are oil and gas, agriculture, real estate, construction materials. From its headquarters in Singapore, the Kusto Group has a global reach. It is currently operating in Vietnam, China, Thailand, India, Russia, Kazakhstan, Ukraine, Turkey, Georgia, and Canada.

Kusto invested in Vietnam since 2005 and has contributed to various success stories of market leaders in the country. We specialize in providing growth capital to fast-growing businesses that can benefit from the team’s expertise and flexible approach. Up to now, we has successfully invested in over ten companies whose revenues have grown an average of 30% a year, thereby turning them into national champions. The current portfolio’s fair market value implies more than 3 times cash-on-cash return. Kusto Vietnam commits to support visionary entrepreneurs and management teams who strive to transform and improve the country’s business landscape.

Kusto Home is a property development group based in HCMC. Rapidly expanding, we are now looking for talented, dynamic and skilled people to contribute to our success. By joining our team, we offer to successful candidates excellent career opportunities and remuneration package:

* Attractive salary and incentives; rewarding initiative and creativity
* Training and career evolution opportunities
* An international standard working environment
* Trusting and empowering our employees

Our website: https://kusto.com.vn/

Read full company information
No 01 - Street No.104-BTT, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward, District 2, HCMC, Vietnam
100-499 staffs
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.