Building Engineering Manager

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 6038 lượt xem - Hết hạn trong 20 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Follow the company's regulations

Mô Tả Công Việc

Reporting to Senior/ Operation Manager and be responsible for overseeing the maintenance, mechanical and electrical areas including rehabilitation and preventative maintenance for systems and equipment, completion of works, and management within established budgetary guidelines.
Báo cáo cho Giám đốc Vận hành cấp cao và chịu trách nhiệm giám sát các khu vực bảo trì, cơ khí và điện bao gồm phục hồi và bảo trì phòng ngừa cho các hệ thống và thiết bị, hoàn thành công việc và quản lý theo các nguyên tắc ngân sách đã thiết lập.

1. Oversee and coordinate the broad array of maintenance activities, including operations, preventative maintenance activities, and repair and rehabilitation of systems and equipment.
Giám sát và điều phối các hoạt động bảo trì, bao gồm vận hành, hoạt động bảo trì phòng ngừa, sửa chữa và phục hồi các hệ thống và thiết bị.
2. Schedule, prioritize, and oversee the progress of works.
Lên lịch, dành ưu tiên và giám sát tiến độ công việc.
3. Oversee preventative maintenance plans
Giám sát các kế hoạch bảo trì phòng ngừa
4. Oversees staff to ensure that works are scheduled appropriately to completion.
Giám sát nhân viên đảm bảo sắp xếp lịch trình phù hợp để hoàn thành công việc
5. Effectively communicate with all other divisions and operating departments.
Giao tiếp hiệu quả với tất cả các phòng ban khác & các bộ phận vận hành.
6. Develops and implements departmental SOP.
Xây dựng và thực hiện Quy trình thao tác chuẩn (SOP) của bộ phận.
7. Maintain all the equipment licenses and systems criteria within the legal regulations.
Duy trì tất cả các giấy phép thiết bị và tiêu chuẩn hệ thống theo quy định của pháp luật.
8. Be responsible for ensuring all works are completed in a safe and timely manner.
Chịu trách nhiệm đảm bảo mọi công việc được hoàn thành an toàn và đúng tiến độ.
9. Equipment and system management: Check and maintain to assure all the equipment and system to meet with the company quality standards. Ensure all utility systems are operated fully and followed strictly preventive maintenance schedule.
Quản lý hệ thống và thiết bị: Kiểm tra, bảo trì để đảm bảo tất cả các thiết bị, hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Công ty. Đảm bảo tất cả các hệ thống tiện ích được vận hành đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt lịch bảo trì phòng ngừa.
10. Other duties as requested or required
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
11. Monitor the utilities consumption within the budget and saving targets.
Theo dõi mức tiêu thụ điện nước trong phạm vi ngân sách và mục tiêu tiết kiệm.
12. Manage contractors to make sure they fulfill their obligations and comply with the building rules and regulations.
Quản lý các nhà thầu để đảm bảo họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và tuân thủ nội quy, quy định của tòa nhà.
13. Daily oversight of on-site tenant construction and property improvements under regulations and guidelines of the shopping mall.
Giám sát hàng ngày việc cải tạo tài sản và thi công xây dựng của khách thuê theo các quy định và hướng dẫn của trung tâm thương mại.
14. Propose Tenants Fit-Out and Shop Front Design Guidelines, House rules (including incorporating Main Contractor’s rules for pre-CCC fit-out).
Đề xuất Nguyên tắc thiết kế mặt tiền cửa hàng và trang trí nội thất cho Khách thuê, Nội quy Tòa nhà (bao gồm cả việc kết hợp các quy tắc của Nhà thầu chính cho giấy cam kết và chứng nhận hoàn thành dự án giai đoạn tiền thi công).
15. Fit-Out M&E Design Reviews: Conduct briefing on tenancy design guidelines (Fit-out, Shop Front guidelines and M&E guideline)
Đánh giá thiết kế Cơ Điện trang trí nội thất: Tiến hành hướng dẫn các nguyên tắc thiết kế gian hàng (Trang trí nội thất, hướng dẫn Mặt tiền cửa hàng và hướng dẫn Cơ Điện)
16. Attend to all breakdown or complains promptly and to perform investigation and rectification works. Propose necessary and suitable rectification solutions.
Tham gia kịp thời vào tất cả các sự cố hoặc khiếu nại và thực hiện các công việc kiểm tra và khắc phục. Đề xuất các giải pháp sửa chữa cần thiết và phù hợp.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Technical University graduation in M&E major.
Tốt nghiệp đại học kỹ thuật chuyên ngành Cơ khí & Điện.
• English and Vietnamese listening, speaking, reading and writing skills.
Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết song ngữ Anh – Việt.
• Proficiency with MS Office applications.
Sử dụng thông thạo ứng dụng MS Office.
• Strong computer skills in related application (BMS).
Kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng liên quan (BMS).
• Experience at least 8 years preventive maintenance applied for building, shopping mall or above related.
Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm lĩnh vực bảo trì phòng ngừa tòa nhà, trung tâm thương mại hoặc lĩnh vực liên quan ở trên.
• Basic knowledge in controlling of annual budget.
Có kiến thức căn bản về kiểm soát ngân sách.
• Proactive, able to works under high pressure.
Chủ động trong công việc & khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Management skills.
Kỹ năng quản lý.
• Good interpersonal skills.
Kỹ năng giao tiếp tốt.

Địa Điểm Làm Việc

1058, Nguyễn Văn Linh, KPI, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Về Chúng Tôi

“Vietsin Commercial Complex Development JSC (VCCD) was established in 2010 as a joint venture between Saigon Co.op, widely recognized as Vietnam’s top retailer and one of Asia Pacific’s top 500 retailers and Mapletree Investments Pte Ltd, internationally known as Singapore’s leading real estate company.

VCCD is the owner of the SC VivoCity retail project in Viet Nam. It is envisioned to be a one-stop family lifestyle destination mall for shopping, dining and entertainment. It is part of Saigon South Place, a mixed-use development, including Grade A office buildings and internationally-operated serviced apartments, aimed to create a cosmopolitan environment that will nurture one’s passion to work, live and play in style.”
Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Benefit

By joining our team, you are offered competitive pay and a professional and winning work environment you deserve.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

1058 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố I, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Quy Mô Công Ty

25-99
nhân viên

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp