Business Analyst

Thương lượng 4063 lượt xem - Hết hạn trong 13 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13rd salary will be provided (Pro-rata for time of employment if work less than 12 months)
Social Insurance, health insurance according to Vietnam Labor Code
Competitive Salary (negotiation)

Mô Tả Công Việc

*Department: Support Team
*Report to: Support Team Leader

1. Communicate with Board of Management to finalize the expected achievement and closely work with Head of Dept. for budgeting, planning and targeting
- Giao tiếp với Ban giám đốc để thống nhất về mục tiêu mong muốn và làm việc với các Trưởng bộ phận về chi phí, kế hoạch và mục tiêu
2. Using data modelling techniques to identify methods in which company can operate more effectively.
- Sử dụng các kĩ thuật mô hình để xác định phương thức để công ty có thể hoạt động hiệu quả hơn
3. Updating and exploring how the current operating situation via research and collect quantitative data. Report, give warning (if any), proposals for any steps involved
- Cập nhật và tìm hiểu tình hình kinh doanh thông qua các nghiên cứu và thu thập số liệu. Báo cáo, đưa ra các cảnh báo nếu có, đề xuất cho các bước tiếp theo
4. Oversee and ensure the implementation of new technology and systems
- Bao quát và đảm bảo việc triển khai các công nghệ và hệ thống mới
5. Explore different solutions, their risks, benefits and impacts
- Tìm hiểu các phương án giải quyết khác nhau, lượng định rủi ro, lợi ích và ảnh hưởng
6. Contributing to training and support for people affected by new systems and processes
- Phối hợp đào tạo và hỗ trợ các bộ phận và cá nhân có liên quan đến việc triển khai hệ thống và quy trình mới
7. Envolve in new project planning if any
- Tham gia vào dự án mới nếu có
8. Other tasks as per requirement from Manager
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Commercial awareness
- Hiểu biết về thương mại
2. Confidence working with complex data and systems
- Tự tin làm việc với dữ liệu và hệ thống
3. An understanding of how IT can be used to resolve problems
- Hiểu được cách công nghệ thông tin có thể giải quyết các vấn đề
4. Good communication and interpersonal skills, and the ability to work with people at all levels of an organization
- Kĩ năng giao tiếp và điều hòa các mối quan hệ và khả năng làm việc với con người ở nhiều cấp bậc khác nhau trong tổ chức
5. Time management and organizational skills
- Kĩ năng quản lý thời gian và kĩ năng tổ chức
6. An interest in, and understanding of, project management techniques
- Yêu thích, hiểu về kĩ thuật quản lý dự án
7. Accurate and precise attention to detail
- Chính xác tỉ mỉ chi tiết
8. Communication English skill
- Kĩ năng giao tiếp tiếng Anh

*Benefit:
1. Competitive salary (negotiation)
- Mức lương cạnh tranh (có thể thương lượng)
2. 13rd salary will be provided (Pro-rata for time of employment if work less than 12 months)
- Lương tháng 13 (Tính tương ứng cho nhân viên làm chưa đủ 12 tháng)
3. Social Insurance, health insurance according to Vietnam Labor Code
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe theo luật Việt Nam
4. Professional, dynamic, supportive working environment
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động và hỗ trợ

Địa Điểm Làm Việc

48 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

LOTTE World, a subsidiary of LOTTE Group, is the global entertainment company operating "LOTTE World Adventure" ranked No. 17 in world's best theme park, "LOTTE World Aquarium", "Seoul Sky" and "LOTTE Water Park" etc.
LOTTE World Steps forward to be the leader in both on/offline themed entertainment business in Vietnam as LOTTE World Aquarium Hanoi will be the starting point.

Xem toàn bộ thông tin công ty
48 Nguyễn Hoàng Tôn,Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
HR
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)