Business Analyst Assistant

Đăng nhập để xem mức lương 598 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13. Xét tăng lương hàng năm
Bảo hiểm sức khỏe 24/24 + Bảo hiểm xã hội
Thưởng theo doanh thu của công ty

Mô Tả Công Việc

MAJOR RESPONSIBILITIES:
Assist Business Analyst in:

- Following up & recording price movement of own & competitors' products
- Processing & analysing statistical data
- Following up & updating actual sales & costs/expenses versus budgeted/estimated figures
- Other tasks as assigned
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- University graduate, majored in Finance, Accounting, Business Administration, Marketing
- Preferred to have 1-2 years’ experience, fresh-graduate is acceptable

BENEFITS:
- 13th month salary
- Yearly salary increment
- Bonus depend on Company benefit
- Private premium health care insurance and Travel Insurance
- Compulsory insurance with full salary contribution (Social Insurance, Health Insurance and Unemployment insurance)
- Multinational working environment

Địa Điểm Làm Việc

Room 814, Floor 8th, Sunred river building, 23 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi.

North Continental Oils & Fats Vietnam Company Ltd.
Nghi Son Economic zone, Hai Ha commune, Nghi Son town, Thanh Hoa province

Factory for manufacture of edible oils and its derivative products was invested by Musim Mas Holdings, Headquartered in Singapore,
Website: http://www.musimmas.com/

The Factory is constructed in Nghi Son Economic Zone, Hai Ha Commune, Nghi Son town, Thanh Hoa Province with a land area of 5.5ha and an investment capital of USD 71,5 million. The factory has a capacity of 1.500 ton/day. This is the biggest edible oils manufacturing in Vietnam now.

The Company has a representative office in Ha Noi with address: Room 814, Floor 8th, Sunred river building, 23 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Nghi Son Economic zone, Hai Ha commune, Tinh Gia district, Thanh Hoa province
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.