Business Analytics Specialist/ Tableau Specialist

Business Analytics Specialist/ Tableau Specialist

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 426 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary
for you and your children
18 annual leaves

Mô Tả Công Việc

The purpose of this role:

i) will be representative Business Insights team on Tableau role between Vietnam and regional and
ii) support BI team in sales analysis, visualizing insights, designing dashboard and capability to logically plan calculations
Vị trí này sẽ

i) đại diện nhóm Phân Tích Kinh Doanh các vấn đề về Tableau giữa Việt Nam và bên vùng &

ii) hỗ trợ nhóm Phân Tích Kinh Doanh trong các vấn đề về tính toán, cung cấp dữ liệu báo cáo và phân tích cho phòng kinh doanh.

Responsibilities /Trách nhiệm

Coordinate with Region for all topics related to Tableau (mainly is to align and harmonize existing dashboards for local use).
Phối hợp với Vùng của Zuellig cho tất cả các vấn đề liên quan tới Tableau (chủ yếu là thống nhất và đồng bộ các dashboards đang có để thích hợp cho việc dùng nội bộ tại Việt Nam)

Actively propose and develop new Tableau dashboards based on business requirement in order to automate as max as possible tasks.
Chủ động nêu gợi ý và xây dựng các dashboards trên nền tảng Tableau phù hợp với các nhu cầu của việc kinh doanh để tự động hóa công việc của mọi người nhiều nhất có thể.

Train local users on how to use Tableau dashboards.
Giải thích và hướng dẫn người dùng về cách xem báo cáo trên Tableau

Prepare data, insights and reports for Business Review purpose (internal and external customers)
Cung cấp các số liệu, phân tích và báo cáo cho những cuộc họp để đánh giá kết quả kinh doanh (khách hàng gồm cả nội bộ và bên ngoài)

Ensure correct Sales Matrix mapping (if required)
Đảm bảo cho việc mapping giữa số sales với nhân viên kinh doanh được chính xác

Calculate Incentive, Award, sales contests… for Sales Staff (if required)
Tính thưởng và các chương trình thi đua cho nhân viên và quản lý của bộ phận Kinh Doanh

Coordinate with IT and Master Data Department to clean-up and well structure data
Phối hợp với bộ phận IT và bộ phận quản lý dữ liệu để làm sạch và sắp xếp, hệ thống hóa lại dữ liệu.

Provide ad-hoc analysis reports upon request.
Cung cấp những báo cáo phân tích cho những cấp quản lý khi có yêu cầu

Additional new tasks as per business requirement.
Sẵn sàng cho những công việc mới phát sinh cùng với sự phát triển của phòng kinh doanh
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Working Experience /Kinh nghiệm làm việc: 1 - 2 years up at a similar role / 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí có liên quan

IT education background is a must/ Yêu cầu tốt nghiệp từ các ngành IT

2. Skill /Kỹ năng:

Strong analytical skills and logical thinking
Mạnh về kỹ năng phân tích và tư duy logic

Strong English ability (as they will have to work with regional data team)
Giao tiếp tốt Tiếng Anh

Proficient on Tableau (data analytics tool)
Am hiểu và sử dụng thành thạo về Tableau (phân tích dữ liệu)

Experience on pharmaceutical industry is a definite advantage
Có kinh nghiệm trong ngành dược là một lợi thế.

Địa Điểm Làm Việc

TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, Dist.1, HCMC
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Connect. Healthcare. Asia - Making Healthcare More Accessible

Zuellig Pharma is a leading provider of logistics services for healthcare products in Asia Pacific. Zuellig Pharma has been successfully serving the Asia healthcare market since 1922; during this time our network has expanded to cover the needs of 13 countries and regions. We consistently strive to deliver relevant tailored solutions, coupled with critical market insights, to enable our healthcare partners to best connect with and realize the full market potential of the fast-growing dynamic Asian markets.

At Zuellig Pharma, you are offered a full attractive benefit package including:
- Training and development program
- Reward program
- Healthcare for employee and your children
- 13th month salary guarantee, bonus on TET, holidays,...
- 18 annual leave
- Team building and company trip

Xem toàn bộ thông tin công ty
TNR Tower, Level 4 & 5, 180 - 192 Nguyen Cong Tru, District 1, HCMC
Talent Acquisition Team
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.