Business Developer

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 117 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive income depending on ability+ high commissions+annual top sales bonus
Having the opportunity to learn about interesting cryptocurrency industry
Working with multinational coworkers

Mô Tả Công Việc

Bitget is finding passionate coworkers to help develop business in South East Asia! Join us as long as you are eagering to create wealth by yourself, if you are willing to increase business development skills professionally, and if you want to challenge yourself into the fast growing cryptocurrency industry!

RESPONSIBILITIES:

1. Identify opportunities with local cryptocurrency - related communities and develop business strategies, cooperation, negotiation and contracting accordingly.
2. Work closely with community leaders and satisfy users requirements through immediate response, frequent interaction with kols and users to drive trading volume and track the performance.
3. Accomplish KPI and the tasks from the immediate leader.

Bitget đang tìm kiếm những đồng nghiệp đầy nhiệt huyết để giúp phát triển kinh doanh ở Đông Nam Á! Hãy tham gia với chúng tôi miễn là bạn đang khao khát tự mình tạo ra sự giàu có, nếu bạn sẵn sàng nâng cao kỹ năng phát triển kinh doanh một cách chuyên nghiệp và nếu bạn muốn thử thách bản thân trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Xác định cơ hội với các cộng đồng liên quan đến Tiền mã hõa( tiền điện tử) và phát triển các chiến lược kinh doanh, hợp tác, đàm phán và ký hợp đồng
2. Làm việc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo cộng đồng và đáp ứng yêu cầu của người dùng thông qua phản hồi ngay lập tức, tương tác thường xuyên với kols và người dùng để thúc đẩy khối lượng giao dịch và theo dõi hiệu suất.
3. Hoàn thành KPI và các nhiệm vụ từ lãnh đạo trực tiếp.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

REQUIREMENTS:

1. Based in South East Asia area
2. University graduates with at least 1 years’ working experience
3. Willing to try new and advanced things and learning about cryptocurrency or cryptocurrency exchange
4. Willing to step out of the comfort zone and go extra mile to drive higher results with great resistance to pressure.
5. Strong communication skill
6. Driven to acquire high commission
7. Available to communicate in English
8. Working experience related to digital asset is a plus.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Sinh sống và làm việc tại khu vực Đông Nam Á
2. Sinh viên tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm
3. Sẵn sàng thử những điều mới và nâng cao và tìm hiểu về tiền điện tử hoặc trao đổi tiền điện tử
4. Sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và đi thêm dặm để đạt kết quả cao hơn với khả năng chống chịu áp lực lớn.
5. kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ
6. Mong muốn bứt phá thu nhập, hoa hồng cao
7. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
8. Kinh nghiệm làm việc liên quan đến tài sản kỹ thuật số là một điểm cộng.

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam

Bitget(www.bitget.com)is a world leading community-based and highly co-governed service platform for digital assets, committed to providing trading of secure and high quality digital assets, management and financial services for global users. Currently, services of various digital asset management(BTC, ETH...etc), as well as token/coin to token/coin trading, OTC and other financial services. Biget is a subsidiary of Biget Group, a digital financial brand invested by top investment institutions in 2018 and quickly became one of the trading platforms with fastest growing and best user experience.

Xem toàn bộ thông tin công ty
BITGET
100-499 nhân viên
Lu Zhang
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam