Business Development Director (Tổng Giám Đốc Phát Triển Thị Trường)

Business Development Director (Tổng Giám Đốc Phát Triển Thị Trường)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 604 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng hiệu quả công tác theo quý, năm
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi

Mô Tả Công Việc

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
Job Description:
The Business Development Director is the head of business in the region who manages the business,
people and resources in the region. He/she shall be responsible to secure business to grow the company
within the region in alignment with the group’s initiatives. This is a permanent & full-time position with
the company.

Responsibilities:
• Reports to the group CEO and other key management executives (as directed).
• Overall head of Vietnam business operations with P&L responsibility.
• Accountable for securing new orders & customers.
• Maintains a current record of sales pipeline with key updated information.
• Leads all business proposals and is accountable for costing and accuracy of the proposal.
• Manages the execution of the projects to ensure key deliverables are met under budget meeting
• customer expectations.
• Works closely with the team to provide performance appraisal, deliver training, directs the
• activities of employees, from recruiting, training, and evaluating new staff and ensure meeting the
• company’s financial objectives.
• Coordinates within the group stakeholders & subsidiaries to ensure business success in Vietnam.
• Attends conferences, meetings, and industry events.
• Develops goals for the sales team and ensures they are met.
• Should be familiar with local regulations of the water/wastewater treatment industry.

***
TỔNG GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Mô tả công việc:
Tổng giám đốc phát triển thị trường là người đứng đầu bộ phận kinh doanh trong khu vực, quản lý hoạt động
kinh doanh, con người và các nguồn lực trong khu vực. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động
kinh doanh để phát triển công ty trong khu vực phù hợp với các sáng kiến của nhóm. Đây là vị trí cố định &
toàn thời gian.

Trách nhiệm:
• Báo cáo cho Giám đốc Điều hành tập đoàn và các quản lý chủ chốt khác (theo chỉ đạo).
• Điều hành chung các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, chịu trách nhiệm về P&L.
• Chịu trách nhiệm đảm bảo các đơn đặt hàng và khách hàng mới.
• Duy trì hồ sơ hiện tại về quy trình bán hàng với thông tin cập nhật chính.
• Dẫn đầu các đề xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm về chi phí cũng như tính chính xác của đề xuất.
• Quản lý việc thực hiện các dự án để đảm bảo các sản phẩm bàn giao chính được đáp ứng theo ngân sách đáp ứng mong đợi của khách hàng.
• Phối hợp chặt chẽ với nhóm để đánh giá hiệu suất, đào tạo, chỉ đạo các hoạt động của nhân viên, từ tuyển
• dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên mới và đảm bảo đáp ứng các mục tiêu tài chính của công ty.
• Phối hợp với các bên liên quan trong tập đoàn & các công ty con để đảm bảo kinh doanh thành công tại
• Việt Nam.
• Tham dự các hội nghị, cuộc họp và sư kiện trong ngành.
• Phát triển các mục tiêu cho nhóm bán hàng và đảm bảo chúng được đáp ứng.
• Làm quen với các quy định của địa phương về ngành xử lí nước/nước thải.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirements:
• Degree in Business Administration, Marketing, Engineering Degree, or Equivalent.
• Minimum 15 years of sales, P&L and people management experience in the field of Water &
• Wastewater treatment Industry.
• Experienced in securing sales EPC and BOOT projects.
• Should have good network with industrial customers in Microelectronics, F&B, Oil & Gas,
• Fertilizer and Petrochemical plants.
• Should adhere to Compliance, Integrity, and Ethics policies of the Company.
• Vietnamese preferred.
An attractive remuneration package, benefits, and challenging working environment, and excellent
career growth in the company would be offered to the successful candidate.
Interested applicants, please apply directly to the email below, with a detailed resume including a
recent passport size photograph, stating present and expected salary, date of availability, and/or notice
period required.

Yêu cầu:
• Có Bằng Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kỹ sư Xây dựng, hoặc các bằng cấp tương đương.
• Tối thiểu 15 năm kinh nghiệm trong ngành Xử lý nước và nước thải.
• Có thành tích kinh doanh ấn tượng.
• Có sẵn mạng lưới kinh doanh tốt với các khách hàng và đối tác.
• Tuân thủ các chính sách của Công ty.
• Tận tâm với công việc.

Quyền lợi:
• Thu nhập hấp dẫn;
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
• Chế độ Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn toàn diện.
• Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc.
• Thưởng hiệu quả công tác theo quý, năm;
• Chính sách phúc lợi khác: Phụ cấp, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi theo quy định của Công ty;
• Văn hóa Công ty chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.

Địa Điểm Làm Việc

Sannam Building, 78 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

MEMIONTEC is a water treatment company with more than 30 years of experience in the field of water and wastewater management services, as well as a presence in Singapore, Indonesia, the PRC and now Vietnam.

We primarily use membrane, ion exchange, physical, chemical and biological processes and leverage our in-house fabrication and assembly capabilities to design and produce reliable, compact, cost-effective, innovative and space efficient water and wastewater treatment solutions.

In 2016, our Group participated in our first transfer-own-operate-transfer (TOOT) project through a joint operation arrangement with a Jakarta government-owned company, PT JUP. Through our subsidiary PT Memiontec Indonesia (PTMI), we took over, retrofitted and upgraded an existing water treatment plant located in Waduk Pluit, Jakarta.

Within the same year and also through PTMI, we embarked on our first build-own-operate-transfer (BOOT) project in a joint venture with PT JUP to develop and manage a bulk drinking water production unit at Hutan Kota, Jakarta, Indonesia. Our Group has since completed the construction of the water treatment plant before handing the project over in August 2019.

Being committed to quality customer service is fundamental to MEMIONTEC’s success. We aim to excel in offering our customers a truly customized solution that optimises resources and attains breakthrough performance with lower production cost. Our accumulated practical experience and technical knowledge enable us to provide our customers with one-stop tailored solutions for their unique needs and to meet the stringent requirements of the water industry.

Xem toàn bộ thông tin công ty
8th Floor, Sannam Building, 78 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi
Ms Rose
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)