Business Development Executive (Required: From 24 To 26)

Business Development Executive (Required: From 24 To 26)

Login to view salary 482 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Attractive salary
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Good chance to study and develop career path stably

Job Description

1. Business Assistant
• Assist the Business Development Manager in planning marketing strategy, brand orientation in interior market.
• Research interior market information to propose solutions for customer segmentation development as required by the company.
• Plan and implement the expansion, development and maintenance of the customer network.
• Assist the Business Development Manager in data synthesis, preparation of analytical reports,Summarized weekly, monthly, annually or extraordinarily, for business operations.
• Receive, store and report on information related to the operation of the Business Department such as: quotes, policies, monthly sales programs, adjustment policies ...
2. Customer Service
• Receive customer information, service requests. Contact, answer, consult on quality, price of service ... to customers.
• Inspecting and supervising the process of contract performance with customers to meet requirements and deadlines.
• To act as a focal point for information reception and coordination with designs and supervisor in order to solve arising problems and problems related to the contract.
• Assist the accountant in finalizing payment records, taking over, urging and recovering due debts and overdue debts to customers.
• Report periodic work to the Board of Directors.
• Perform other tasks according to the functions and requirements of the Business Development Manager and the Board of Directors.

1. Trợ lý kinh doanh
• Tham mưu, hỗ trợ Trưởng phòng Kinh Doanh trong việc hoạch định chiến lược Marketing, định hướng thương hiệu trên thị trường nội thất.
• Nghiên cứu thông tin thị trường nội thất để đề xuất các giải pháp phát triển phân khúc khách hàng theo yêu cầu của công ty.
• Lập kế hoạch và triển khai thực hiện việc mở rộng, phát triển và duy trì mạng lưới khách hàng tiềm năng.
• Hỗ trợ Trưởng phòng Kinh doanh trong công tác tổng hợp số liệu, chuẩn bị các báo cáo phân tích, tổng kết hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc đột xuất, phục vụ cho các hoạt động quản trị kinh doanh.
• Tiếp nhận, lưu trữ và tổng hợp báo cáo về các thông tin liên quan đến hoạt động của Phòng Kinh doanh: báo giá, chính sách, các Chương trình Bán hàng tháng, các chính sách điều chỉnh…
2. Chăm sóc khách hàng
• Tiếp nhận thông tin, yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Liên hệ, giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả dịch vụ…cho khách hàng.
• Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng với khách hàng đảm bảo đúng yêu cầu, thời hạn.
• Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bên thiết kế, thi công để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến nội dung hợp đồng.
• Hỗ trợ nhân viên kế toán trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh toán, nghiệm thu, đôn đốc và thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn với khách hàng.
• Báo cáo công việc định kỳ với Ban Giám Đốc
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• REQUIRED: FROM 24 TO 26
• Graduated from RMIT University, Foreign Trade University, UEF, ERC, SIU majoring in Economics / Business Administration / Marketing.
• Have knowledge of the specific business of the company.
• Establish goals, plans and implementation.
• At least 1 year experience with equivalent position.
• Skills negotiation, persuasion.
• Customer care skills.
• Skills to build and develop relationships with potential partners.
• Good use of office informatics.
• Fluency in English.
• Work with the mind, have the spirit of progress, always self-enhancing professional capacity.
• Have a positive attitude in every difficulty.
• Always promote creativity, contribute ideas to improve quality and effective implementation job.

• ƯU TIÊN TỪ 24 ĐẾN 26 TUỔI.
• Tốt nghiệp đại học RMIT, Ngoại Thương, UEF, ERC, SIU các chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Marketing.
• Có kiến thức về đặc thù ngành nghề kinh doanh của công ty.
• Thiết lập mục tiêu, kế hoạch và thực hiện.
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.
• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
• Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
• Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với đối tác tiềm năng.
• Sử dụng tốt tin học Văn Phòng.
• Thành thạo tiếng Anh.
• Tâm huyết với công việc, có tinh thần cầu tiến, luôn tự giác nâng cao năng lực chuyên môn.
• Có thái độ tích cực trong mọi khó khăn.
• Luôn phát huy sáng tạo, đóng góp ý kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng và thực thi hiệu quả công việc.


BENEFITS
• Work in a professional, dynamic and high-unionity environment.
• Encouraged all the creativity and decision in working.
• Attractive salary and bonus, Social Insurance, Health Insurance and Unemployment Insurance are ensured in the official contract.
• Benefits following the rules of Labor Law and Company's regulations.
• Pay rise: in accordance with ability, no time or increase level limit.
• Be a part of large-scale projects of the company with the leading experts domestically and internationally.
• Salary: Negotiable.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có tinh thần đoàn kết cao.
• Được phát huy hết khả năng sáng tạo và tự chủ trong công việc.
• Lương thưởng hấp dẫn, tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.
• Được hưởng các quyền lợi theo quy định của bộ luật lao động và theo quy chế của công ty.
• Chế độ tăng lương: theo năng lực bản thân, không giới hạn thời gian và mức tăng.
• Tham gia vào các dự án lớn, mang tính tầm cỡ của công ty với những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.
• Lương thỏa thuận.

Job Locations

Lầu 3 & 5 , Tòa nhà Thanh Niên, 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Born out of necessity to make a difference, Bel Decor focus on innovative design solutions to serve our clients unique needs, may it be interior design or construction and renovation. Our approach is Creative, giving our very best to ensure Excellence couple with a Luxurious feel but practical, with an outcome acceptable by all internationally.

Bel Decor's work touches every part of the human experience: from where we work, play and live, to where we travel, learn, invent and worship. Since our establishment, many of our projects are successfully celebrated with co-workers from Vietnamese and foreigners in the areas of Offices, Showrooms, Café, F & B, Restaurants, Hotels, Villas and Luxury Apartments.

At Bel Decor, we believe in creating that perfect balance between Interior Design and Lifestyle.Our Design philosophy is driven by integrity & trust, together with a dedicated and experience team of more than 20 years in the industry. Bel Decor strives to give our clients top quality finishes and professional services in all aspect of our works. That is the reason why we are being selected by all the leading companies.

Serving you with our heart and pride.

Read full company information
Lầu 3 & 5 , Tòa nhà Thanh Niên, 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
100-499 staffs
HR
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam