Business Development Manager (English or Chinese Speaking Only)

Business Development Manager (English or Chinese Speaking Only)

$1000 - $2000 237 lượt xem - Hết hạn trong 13 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary and other performance bonus
Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
Professional working environment

Mô Tả Công Việc

- Create and maintain positive client relationships to build business.
Xây dựng/Phát triển và duy trì các mối quan hệ khách hàng tích cực để xây dựng công việc kinh doanh.

- Define and implement sales strategy and technique to establish marketing goals.
Xác định và thực hiện chiến lược và kỹ thuật bán hàng để thiết lập các mục tiêu tiếp thị.

- Understand client’s needs and tailor products to meet client requirements.
Hiểu nhu cầu của khách hàng và điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Create innovative ways to build business from individual accounts.
Tạo ra những cách thức sáng tạo để xây dựng doanh nghiệp từ các tài khoản cá nhân.

- Work with sales team and top management to identify opportunities for new markets and growth.
Làm việc với đội ngũ bán hàng và quản lý cao nhất để xác định các cơ hội cho thị trường mới và tăng trưởng.

- Coordinate with sales team to revise pricing and sales incentive plan to achieve marketing goals.
Phối hợp với đội bán hàng để sửa đổi giá cả và kế hoạch khuyến khích bán hàng để đạt được các mục tiêu tiếp thị.

- Perform up-selling and cross-selling of products to clients.
Thực hiện việc bán hàng gia tăng và bán chéo sản phẩm cho khách hàng.

- Conduct effective sales presentation for potential customers.
Thực hiện thuyết trình bán hàng hiệu quả cho khách hàng tiềm năng.

- Develop and maintain sales records of sales meetings, new sales, closed sales, follow-up activities, etc.
Xây dựng và duy trì hồ sơ bán hàng của các cuộc họp bán hàng, bán hàng mới, bán hàng đã đóng, các hoạt động tiếp theo, v.v.

- Evaluate and enhance current trade shows, conventions, and other marketing events to develop new opportunities.
Đánh giá và nâng cao các triển lãm thương mại hiện tại, các hội nghị và các sự kiện tiếp thị khác để phát triển các cơ hội mới

- Hire and train sales personnel in online sales and marketing skills.
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên kinh doanh về kỹ năng tiếp thị và bán hàng trực tuyến.

- Provide excellent customer service by addressing and resolving customer queries/issues in a timely manner.
Cung cấp dịch vụ tối ưu đến khách hàng bằng cách giải quyết và giải quyết các thắc mắc / vấn đề của khách hàng một cách kịp thời.

- Develop best practices for online sales and customer services.
Triển khai các phương pháp hay nhất cho bán hàng trực tuyến và dịch vụ khách hàng

- Ensure sales team complies with company policies, procedures and business ethics codes.
Giám sát đội ngũ bán hàng tuân thủ các chính sách, quy trình và quy tắc đạo đức kinh doanh của công ty.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- University degree in Business, Marketing, Customer Service or relevant degrees
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Dịch vụ khách hàng hoặc các bằng cấp liên quan

- At least 3 years’ relevant work experience
Hơn 3 năm kinh nghiệm vị trí làm việc có liên quan

- Language: good English or Mandarin/Chinese
Thông thạo tiếng Anh, ứng viên nói được tiếng Hoa là một lợi thế

- Decisive, strong analytical and problem-solving skills with a high attention to detail
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, quyết đoán với sự tập trung cao

- Good understanding of E-Commerce, values, and procedures
Hiểu biết tốt về Thương mại điện tử, các giá trị và quy trình

- Confident, self-motivated and goal-oriented; sales-driven
Tự tin, năng động và hướng tới mục tiêu; bán hàng

- Globally-minded and comfortable working with people from different cultural backgrounds
Có tinh thần toàn cầu và thoải mái khi làm việc với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau

- Highly collaborative, roll-up-your-sleeves attitude that’s not afraid to work independently when required.
Thái độ hợp tác cao, sẵn sàng xắn tay áo, không ngại làm việc độc lập khi được yêu cầu

Địa Điểm Làm Việc

Floor 15, Hoang Long Building, Alley 82 Duy Tan, Cau Giay District, Ha Noi.

* Why you should choose ​IBC Investment?

Office and office address are the first images and impressions that you bring to your customers and partners. And of course, no other location can bring a more luxurious and professional image than an address, an office located right in the expensive center of the city. Come to IBC and let us help you build good first impressions for your customers and partners.

IBC is always ready to listen and support you with any problem, anytime, anywhere with enthusiasm and high sense of responsibility but also without lack of kindness and thoughtfulness. A friendly and open environment throughout the working process and customer service experience is the direction that IBC wants to bring, helping you enjoy the most comfortable working moments!

* ATTENTIVE EMPLOYEE. ENTHUSIASTIC SUPPORT.

IBC understands that, for each job, you have different expectations and requirements. We believe that the quality and personality of our employees is always considered the most important factor.

Coming to our staff, IBC is committed to helping you have the most satisfying experience of understanding, dedication and enthusiasm. We are always ready to assist you anytime you need.

More than a professional service, IBC’s dedicated staff ensures that you will always have the most perfect experience when coming to us!

* Website: https://www.ibc-consulting.vn

* Working Hour: Monday – Friday (8:00 AM – 5:30 PM), Saturday (8:00 AM – 12:00 PM)

Xem toàn bộ thông tin công ty
8th Floor, Vietnam Business Center, 57 – 59 Ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
25-99 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)