Business Development Manager (Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh)

Business Development Manager (Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội | Hồ Chí Minh
Thương lượng 356 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi

Mô Tả Công Việc

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Job Description:
The Business Development Manager (BDM) has proven, remarkable ability to perform sales and develop business in Vietnam. The BDM shall have a sound knowledge of the business in Vietnam with strong networks with the industry. He/ She shall be responsible for identifying & screening new leads, developing new business opportunities and securing orders in the region. This is a permanent & full-time position with the company.

Responsibilities:
• Reports to the Business Development Director
• Acts as the focal point of contact with customers.
• Follows up on both our existing & new sales pipeline to generate new sales opportunities.
• Screens potential business leads, develops the opportunities, recommends suitable business strategies for securing new contracts from the selected opportunities.
• Manages proposal process, including reviewing detailed RFP requirements, content creation, and inputs from various sources, guides the proposal & technical team in developing a suitable proposal that meets the customer requirements.
• Takes full ownership of the proposals from submission, clarification and final negotiation until a decision is made on the opportunity by the customer.
• Manages customer expectations and maintains a solid relationship with key stakeholders to ensure that the bidding process is smooth from start until end.
• Shall be proactive in communicating suitable solutions to prospective clients.
• Shall attend conferences, meetings, and industry events as part of building customer network.
• Obtains market intelligence with current & future trends in the water/wastewater industry, customer needs, competitor info, and building a sales pipeline for short/medium/long term sales pipeline.
• Minimum travel requirement shall be at least 40% of the time or as required.

***
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Mô Tả Công Việc:
Giám đốc Phát triển Kinh doanh (BDM) cần có khả năng vượt trội, đã được minh chứng để thực hiện công việc bán hàng và phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Giám đốc Phát triển kinh doanh phải có kiến thức vững chắc về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với mạng lưới quan hệ chặt chẽ trong ngành. Vị trí sẽ chịu tránh nhiệm xác định và sàng lọc các khách hàng tiềm năng mới, phát triển các cơ hội kinh doanh mới và đảm bảo các đơn đặt hàng trong khu vực. Đây là vị trí cố định & toàn thời gian.

Trách nhiệm:
• Báo cáo cho Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh
• Là đầu mối liên hệ với khách hàng
• Theo dõi cả hệ thống bán hàng hiện tại và mới của chúng tôi để tạo cơ hội bán hàng mới.
• Sàng lọc các đầu mối kinh doanh tiềm năng, phát triển các cơ hội, đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp để giành được các hợp đồng mới từ các cơ hội đã chọn
• Quản lý quy trình đề xuất, bao gồm xem xét các yêu cầu RFP chi tiết, tạo nội dung và đầu vào từ nhiều nguồn khác nhau, hướng dẫn nhóm đề xuất & kỹ thuật phát triển đề xuất phù hợp đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
• Có toàn quyền sở hữu các đề xuất từ khi đệ trình, làm rõ và đàm phán cuối cùng cho đến khi khách hàng đưa ra quyết định về cơ hội
• Quản lý kỳ vọng của khách hàng và duy trì mối quan hệ vững chắc với các bên liên quan chính để đảm bảo rằng quy trình đấu thầu diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối.
• Chủ động truyền đạt các giải pháp phù hợp tới các khách hàng tiềm năng.
• Sẽ tham dự các hội nghị, cuộc họp và sự kiện trong ngành như một phần của việc xây dựng mạng lưới khách hàng.
• Thu thập thông tin thị trường với các xu hướng hiện tại và tương lai trong ngành nước/nước thải, nhu cầu của khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và xây dựng hệ thống bán hàng cho hệ thống bán hàng ngắn hạn/trung hạn/dài hạn
• Yêu cầu đi lại tối thiểu ít nhất là 40% thời gian hoặc theo yêu cầu.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirements:
• Degree in Business Administration, Marketing, Engineering Degree, or Equivalent
• Minimum 7-10 years of experience in the Water and Wastewater Industry (Important)
• Must be Vietnamese and reside in Vietnam.
• Established networks with industrial customers and business partners in Water and Wastewater industry.
• Experienced in securing sales in EPC and BOOT projects.
• Experienced in sales management and managing people.
• Successful track record in B2B sales and negotiation
• Adhere to Compliance, Integrity, Ethics, etc. policies of the Company.

Yêu cầu:
• Bằng Quản trị Kinh doanh, Tiếp thị, Bằng Kỹ sư hoặc tương đương
• Tối thiểu 7-10 năm kinh nghiệm trong ngành Nước và Xử lý nước thải (Quan trọng)
• Phải là người Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
• Thiết lập mạng lưới với các khách hàng công nghiệp và đối tác kinh doanh trong ngành Nước và Xử lý nước thải
• Có kinh nghiệm đảm bảo doanh số trong các dự án EPC và BOOT.
• Có kinh nghiệm quản lý bán hàng và quản lý con người
• Thành tích thành công trong bán hàng và đàm phán B2B
• Tuân thủ các chính sách Tuân thủ, Chính trực, Đạo đức, v.v. của Công ty

Thu nhập hấp dẫn, các phúc lợi, môi trường làm việc đầy thử thách và cơ hội phát triển nghề nghiệp xuất sắc trong công ty sẽ được cung cấp cho ứng viên được lựa chọn thành công.

Địa Điểm Làm Việc

Sannam Building, 78 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
tba

MEMIONTEC is a water treatment company with more than 30 years of experience in the field of water and wastewater management services, as well as a presence in Singapore, Indonesia, the PRC and now Vietnam.

We primarily use membrane, ion exchange, physical, chemical and biological processes and leverage our in-house fabrication and assembly capabilities to design and produce reliable, compact, cost-effective, innovative and space efficient water and wastewater treatment solutions.

In 2016, our Group participated in our first transfer-own-operate-transfer (TOOT) project through a joint operation arrangement with a Jakarta government-owned company, PT JUP. Through our subsidiary PT Memiontec Indonesia (PTMI), we took over, retrofitted and upgraded an existing water treatment plant located in Waduk Pluit, Jakarta.

Within the same year and also through PTMI, we embarked on our first build-own-operate-transfer (BOOT) project in a joint venture with PT JUP to develop and manage a bulk drinking water production unit at Hutan Kota, Jakarta, Indonesia. Our Group has since completed the construction of the water treatment plant before handing the project over in August 2019.

Being committed to quality customer service is fundamental to MEMIONTEC’s success. We aim to excel in offering our customers a truly customized solution that optimises resources and attains breakthrough performance with lower production cost. Our accumulated practical experience and technical knowledge enable us to provide our customers with one-stop tailored solutions for their unique needs and to meet the stringent requirements of the water industry.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Sannam Building, 78 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)