Business Intelligence Officer

Business Intelligence Officer

Job Locations: Ho Chi Minh
Login to view salary 405 views - Expires in 7 days

What We Can Offer

• ILA ELT Courses Discount : up to 90 % for employee & relation of employee.
• Healthcare Insurance
• Engagement activities (Training, Health check, ILA Socials)

Job Description

Reports to: Business Intelligence manager

Job Purposes: This position will conduct full analytical lifecycle activities to include requirements, data extraction, analysis, and presentation of results

Responsibilities:
- Completed analytical projects from start to finish (data gathering and manipulation, overall analytical assessment,
project documentation, communication packaging, and presentation of results). Interpret data and analyze results
using exploratory and statistical techniques.
- Create data visualizations to help understand the analytic results.
- Develop and implement data collection systems and other strategies that optimize statistical efficiency and data
quality.
- Acquire data from corporate data warehouse and other secondary data sources.
- Identify, analyze, and interpret trends or patterns in complex data sets.
- Work closely with management to prioritize business and information needs.
- Define new business improvement opportunities.
- Develop new innovations in the use of the data and data mining techniques.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Education: BS in Mathematics, Economics, Computer Science, Information Management or Statistics

Experience:
- Proven working experience as a data analyst or business data analyst
- Strong knowledge and experience in reporting packages (Business Objects etc), database (SQL etc), programming (SQL, DAX)
- Knowledge of statistics and experience in using statistical packages for analyzing datasets (Excel, SPSS, SAS etc)
- Professional analytics experience in data mining, trend analysis, distillation
- Proficiency in SQL on various platforms such as MS SQL, MySQL, PostgreSQL

Technical skills:
- Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyze and disseminate significant amounts of information with attention to detail and accuracy
- Adept at queries, report writing and presenting findings
- Technical expertise regarding data access, data mining and segmentation techniques

Soft Skills:
- Be proactive, positive and professional

Job Locations

146 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
View full Company Profile

ILA Vietnam is a foreign-owned educational and training company. We offer a broad range of educational programmes and services, including:
• English language programmes for children and adults
• International exam preparation
• Teaching Training
• Corporate training
• Overseas study placement services and consultation
In 2014, we educated more than 35,000 students at ILA centres in Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Vung Tau.
We make considerable and continuous investments in our programmes, services and facilities to ensure that our students receive an education of the very highest standard.

ILA Vietnam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài, chuyên cung cấp các chương trình học và dịch vụ bao gồm:
• Chương trình giảng dạy Anh ngữ dành cho trẻ em và người lớn
• Chương trình luyện thi các kỳ thi quốc tế
• Chương trình đào tạo giáo viên
• Đào tạo doanh nghiệp
• Trung Tâm Du Học ILA
Năm 2014, ILA có hơn 35.000 học viên đang theo học tại tất cả các trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Vũng Tàu.
ILA luôn chú trọng đầu tư và cập nhật liên tục đối với các chương trình học, dịch vụ, trang thiết bị dạy và học tại tất cả các cơ sở nhằm đảm bảo mỗi học viên theo học với ILA đều nhận được sự đào tạo theo tiêu chuẩn cao và chuyên nghiệp.

Read full company information
146 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, Dist. 3, HCMC
1,000-4,999 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.