Business Specialist – Water & Industrial Waste Treatment

Business Specialist – Water & Industrial Waste Treatment

Thương lượng 298 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Compulsory insurance
Yearly bonus based on performance
Salary to be discussed up to candidate’s ability

Mô Tả Công Việc

- Responsible for managing and improving the quality of services in the field water and industrial waste treatment and propose business strategies to expand the market and increase revenue.
- Look for new customers who are factories, production facilities, construction contractors, industrial equipment/water and waste treatment companies, or specialized in construction and installation;
- Negotiate, sign orders, build and maintain close relationships with existing customers and develop new customers
- Making plans for the use of chemicals and equipment under the support of the technical department to present to customers;
- Guidance and advice on spare parts and machinery of water and waste treatment systems industry for each suitable customer;
- Design and build processes for water and industrial waste treatment according to information and requirements of customers;
- Monitor the implementation process of relevant departments when projecting completed projects and orders;
- Research on the effects of the environment and biochemical factors that affect operation of water and industrial waste treatment systems;
- Continuously monitor the operation process, warranty maintenance and after-sales service if any;
- Provide solutions as well as operational improvement efficiency for the system;
- Periodic monitoring and quality inspection based on the technical parameters of the water and industrial waste treatment system products;
- Solving problems with customer
- Periodically report to the company's management on the company's business situation

 Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm quản lý và cải thiện chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực xử lý nước và chất thải công nghiệp và đề xuất chiến lược kinh doanh để mở rộng thị trường và tăng doanh thu.
- Tìm kiếm khách hàng mới là các nhà máy, cơ sở sản xuất, nhà thầu xây dựng, các công ty xử lý nước và chất thải công nghiệp hoặc chuyên về xây lắp;
- Đàm phán, ký hợp đồng, xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới.
- Lập kế hoạch sử dụng hóa chất và thiết bị dưới sự hỗ trợ của phòng kỹ thuật để trình khách hàng; Hướng dẫn và tư vấn về các linh kiện và máy móc trong ngành công nghiệp xử lý nước và chất thải cho từng khách hàng phù hợp;
- Thiết kế và xây dựng quy trình xử lý nước và chất thải công nghiệp theo thông tin và yêu cầu của khách hàng;
- Giám sát quá trình thực hiện của các phòng ban liên quan khi triển khai các dự án và đơn hàng đã hoàn thành;
- Nghiên cứu về tác động của môi trường và các yếu tố sinh hóa ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống xử lý nước và chất thải công nghiệp; Liên tục giám sát quá trình hoạt động, bảo hành và dịch vụ hậu mãi nếu có;
- Cung cấp các giải pháp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động cho hệ thống;
- Theo dõi và kiểm tra chất lượng định kỳ dựa trên các thông số kỹ thuật của các sản phẩm hệ thống xử lý nước và chất thải công nghiệp;
- Giải quyết các vấn đề với khách hàng;
- Báo cáo định kỳ cho ban quản lý công ty về tình hình kinh doanh của công ty.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

 Qualification: Bachelor Degree in chemistry
 Experience required:
- Having at least 3 years of working experience in the field of public waste and water treatment business
- In-depth understanding of regulations, processes, and policies of appraisal systems industrial water and waste treatment
- Excellent leadership, market analysis and relationship building skills to extend Company's business market
- Good in English and Japanese language skills to serve potential foreign customers and multinational projects

 Yêu cầu bằng cấp: Bằng đại học chuyên ngành Hóa học hoặc Sinh học liên quan.
 Kinh nghiệm yêu cầu:
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xử lý nước và chất thải công nghiệp Hiểu sâu về các quy định, quy trình và chính sách của các hệ thống đánh giá xử lý nước và chất thải công nghiệp
- Kỹ năng lãnh đạo, phân tích thị trường và xây dựng mối quan hệ tốt để mở rộng thị trường kinh doanh của công ty
- Thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật để phục vụ khách hàng nước ngoài tiềm năng và các dự án đa quốc gia.

Địa Điểm Làm Việc

Suite 1107, Floor 11, Zen Plaza, 54-56 Nguyen Trai Str., Dist 1, HCM City

As one of the leading machinery & machinery equipment suppliers in Japan, Daiichi Jitsugyo Co., Ltd are celebrating 70th anniversary of successful operation. With 18-year experiences in Vietnam market, we are now a reliable partner in supplying SMT lines, injection molding machines & auxiliary equipment for LIXIL, AQUA, ON-SEMI, MUTO, CANON VIETNAM, FUJITSU VIETNAM, WONDERFUL SAIGON, SAIGON S-STEC, OLYMPUS, SAMSUNG, PRONICS VIETNAM etc. Building a healthy working environment with dynamic, energetic & loyal staff is one of our first priorities.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Suite 1107, Floor 11, Zen Plaza, 54-56 Nguyen Trai Str., Dist 1, HCM City
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)